Legesenteret Olav V's Gate As
Juridisk navn:  Legesenteret Olav V's Gate As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51516360
Olav Vs gate 13 Olav Vs gate 13 Fax:
4005 Stavanger 4005 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 919545755
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 01.07.2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Legeregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
4,24%
Resultat  
  
-110%
Egenkapital  
  
-4,65%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 4.869.000 4.671.000 1.202.000
Resultat: -2.000 20.000 0
Egenkapital: 41.000 43.000 29.000
Regnskap for Legesenteret Olav V's Gate As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.869.000 4.671.000 1.202.000
Driftskostnader -4.870.000 -4.637.000 -1.201.000
Driftsresultat -1.000 35.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -16.000 0
Finans -1.000 -16.000 0
Resultat før skatt -2.000 20.000 0
Skattekostnad 0 -6.000 -1.000
Årsresultat -1.000 14.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 263.000 182.000 209.000
Sum omløpsmidler 421.000 349.000 368.000
Sum eiendeler 684.000 531.000 577.000
Sum opptjent egenkapital 11.000 13.000 -1.000
Sum egenkapital 41.000 43.000 29.000
Sum langsiktig gjeld 7.000 7.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 637.000 481.000 547.000
Sum gjeld og egenkapital 685.000 531.000 577.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 4.869.000 4.671.000 1.202.000
Driftsinntekter 4.869.000 4.671.000 1.202.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -2.696.000 -2.528.000 -606.000
Avskrivning -36.000 -62.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.138.000 -2.047.000 -588.000
Driftskostnader -4.870.000 -4.637.000 -1.201.000
Driftsresultat -1.000 35.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -16.000 0
Finans -1.000 -16.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -1.000 14.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 78.000 54.000 31.000
Driftsløsøre 127.000 126.000 178.000
Sum varige driftsmidler 205.000 180.000 209.000
Sum finansielle anleggsmidler 58.000 2.000 0
Sum anleggsmidler 263.000 182.000 209.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 357.000 195.000 311.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 65.000 154.000 57.000
Sum omløpsmidler 421.000 349.000 368.000
Sum eiendeler 684.000 531.000 577.000
Sum opptjent egenkapital 11.000 13.000 -1.000
Sum egenkapital 41.000 43.000 29.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 7.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.000 7.000 1.000
Leverandørgjeld 244.000 99.000 292.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 125.000 138.000 100.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 267.000 244.000 155.000
Sum kortsiktig gjeld 637.000 481.000 547.000
Sum gjeld og egenkapital 685.000 531.000 577.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -216.000 -132.000 -179.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.7
Soliditet 6 8.1 5
Resultatgrad 0.7 0
Rentedekningsgrad 2.2
Gjeldsgrad 15.7 11.3 18.9
Total kapitalrentabilitet -0.1 6.6 0
Signatur
03.10.2018
Prokurister
12.09.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Bjarte Sandve HelgøyStyreleder40
Lene Sunniva Kvam-JohannessenStyremedlem43
Saadiya JavidStyremedlem42
Thusjanthy YogalingamStyremedlem38
Sigmund Worsøe BergStyremedlem40
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bjarte Sandve Helgøy20.0040
Lene Sunniva Kvam-Johannessen20.0043
Thusjanthy Yogalingam20.0038
Sigmund Worsøe Berg20.0040
Saadiya Javid20.0042
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00