Slagen Bil As
Juridisk navn:  Slagen Bil As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Basbergveien 72 Basbergveien 72 Fax:
3114 Tønsberg 3114 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 919795956
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10.10.2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
493,11%
Resultat  
  
387,5%
Egenkapital  
  
65,91%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 1.809.000 305.000
Resultat: 117.000 24.000
Egenkapital: 73.000 44.000
Regnskap for Slagen Bil As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 1.809.000 305.000
Driftskostnader -1.690.000 -279.000
Driftsresultat 119.000 27.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -2.000 -3.000
Finans -2.000 -3.000
Resultat før skatt 117.000 24.000
Skattekostnad -28.000 -5.000
Årsresultat 89.000 20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 289.000 261.000
Sum eiendeler 289.000 261.000
Sum opptjent egenkapital 43.000 14.000
Sum egenkapital 73.000 44.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 216.000 216.000
Sum gjeld og egenkapital 289.000 260.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.809.000 305.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.809.000 305.000
Varekostnad -1.660.000 -278.000
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -30.000 -1.000
Driftskostnader -1.690.000 -279.000
Driftsresultat 119.000 27.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -2.000 -3.000
Finans -2.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -60.000 0
Årsresultat 89.000 20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 139.000 254.000
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 6.000 6.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 144.000 0
Sum omløpsmidler 289.000 261.000
Sum eiendeler 289.000 261.000
Sum opptjent egenkapital 43.000 14.000
Sum egenkapital 73.000 44.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 1.000 6.000
Betalbar skatt 28.000 5.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte -60.000 0
Annen kortsiktig gjeld 126.000 206.000
Sum kortsiktig gjeld 216.000 216.000
Sum gjeld og egenkapital 289.000 260.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 73.000 45.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1
Likviditetsgrad 2 0.7 0
Soliditet 25.3 16.9
Resultatgrad 6.6 8.9
Rentedekningsgrad 59.5 9
Gjeldsgrad 3 4.9
Total kapitalrentabilitet 41.2 10.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Aleksander StenerStyreleder32
Jan Erlend HanssenStyremedlem32
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jan Erlend Hanssen50.0032
Aleksander Stener50.0032
Aleksander Stener50.0032
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00