Eidsbøen Brl
Juridisk navn:  Eidsbøen Brl
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Defacto Regnskap As Birkelandsvegen 2 C/O Defacto Regnskap As Birkelandsvegen 2 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 919939575
Aksjekapital: 10.000 NOK
Etableringsdato: 01.10.2017
Foretakstype: BRL
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-2925%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 225.000 0
Resultat: -401.000 0
Egenkapital: -113.000 4.000
Regnskap for Eidsbøen Brl
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 225.000 0
Driftskostnader -118.000 0
Driftsresultat 107.000 0
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -509.000 0
Finans -508.000 0
Resultat før skatt -401.000 0
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -401.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.448.000 3.964.000
Sum omløpsmidler 195.000 4.000
Sum eiendeler 4.643.000 3.968.000
Sum opptjent egenkapital -117.000 0
Sum egenkapital -113.000 4.000
Sum langsiktig gjeld 4.713.000 0
Sum kortsiktig gjeld 44.000 3.964.000
Sum gjeld og egenkapital 4.644.000 3.968.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 125.000 0
Andre inntekter 101.000 0
Driftsinntekter 225.000 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -118.000 0
Driftskostnader -118.000 0
Driftsresultat 107.000 0
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -509.000 0
Finans -508.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -401.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 4.448.000 3.964.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 4.448.000 3.964.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 4.448.000 3.964.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 51.000 0
Andre fordringer 45.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 99.000 4.000
Sum omløpsmidler 195.000 4.000
Sum eiendeler 4.643.000 3.968.000
Sum opptjent egenkapital -117.000 0
Sum egenkapital -113.000 4.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.713.000 0
Leverandørgjeld 2.000 19.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 41.000 3.944.000
Sum kortsiktig gjeld 44.000 3.964.000
Sum gjeld og egenkapital 4.644.000 3.968.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 151.000 -3.960.000
Likviditetsgrad 1 4.4 0
Likviditetsgrad 2 4.4 0
Soliditet -2.4 0.1
Resultatgrad 47.6
Rentedekningsgrad 0.2
Gjeldsgrad -42.1 9
Total kapitalrentabilitet 2.3 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Oddvar StangelandStyreleder75
Kåre Kristen SandtorvStyremedlem74
Sidsel SætrevikStyremedlem78
Ruth LarsenStyremedlem61
Harald Idar HagenStyremedlem55
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00