Nasjonalforeningen For Folkehelse Ytre Søre Sunnmøre Demensforening
Juridisk navn:  Nasjonalforeningen For Folkehelse Ytre Søre Sunnmøre Demensforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Inger Marie Tofthagen Aurvågvegen 126 C/O Inger Marie Tofthagen Aurvågvegen 126 Fax:
6070 Tjørvåg 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 919893486
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 22.09.2009
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
Omsetning:
Resultat:
Egenkapital:
Regnskap for Nasjonalforeningen For Folkehelse Ytre Søre Sunnmøre Demensforening
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter
Varekostnad
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader
Driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2
Soliditet
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Signatur
Prokurister
Revisoranmerkninger
 
Styre
NavnTittelAlder
Inger Marie TofthagenStyreleder65
Jorunn Gunvordal JohnsenStyremedlem65
Aud Oddrun GrimstadStyremedlem66
Arna Pauline KnardalStyremedlem71
Arnhild WarholmStyremedlem57
Mari Ann VattøyStyremedlem51
Berit Kvalsvik SolliStyremedlem69
Ingunn Kvalsvik WorrenStyremedlem69
Venke Tove Olsen KnottenStyremedlem62
Kersti Elly Lovise HasundStyremedlem63
Kari RistesundStyremedlem76
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00