Bergbjørn Fjellservice As
Juridisk navn:  Bergbjørn Fjellservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skjomdalveien - Bogholm 15 Skjomdalveien - Bogholm 15 Fax:
8523 Skjomen 8523 Skjomen
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 920246206
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 16.01.2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 809.000
Resultat: 169.000
Egenkapital: 152.000
Regnskap for Bergbjørn Fjellservice As
Resultat 2018
Driftsinntekter 809.000
Driftskostnader -630.000
Driftsresultat 180.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -11.000
Finans -11.000
Resultat før skatt 169.000
Skattekostnad -39.000
Årsresultat 131.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 211.000
Sum omløpsmidler 41.000
Sum eiendeler 252.000
Sum opptjent egenkapital 131.000
Sum egenkapital 152.000
Sum langsiktig gjeld 1.000
Sum kortsiktig gjeld 99.000
Sum gjeld og egenkapital 253.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 809.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 809.000
Varekostnad -105.000
Lønninger -228.000
Avskrivning -28.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -269.000
Driftskostnader -630.000
Driftsresultat 180.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -11.000
Finans -11.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 131.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 211.000
Sum varige driftsmidler 211.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 211.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 2.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 39.000
Sum omløpsmidler 41.000
Sum eiendeler 252.000
Sum opptjent egenkapital 131.000
Sum egenkapital 152.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 1.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 38.000
Skyldig offentlige avgifter 37.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 24.000
Sum kortsiktig gjeld 99.000
Sum gjeld og egenkapital 253.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -58.000
Likviditetsgrad 1 0.4
Likviditetsgrad 2 0.4
Soliditet 60.3
Resultatgrad 22.2
Rentedekningsgrad 16.4
Gjeldsgrad 0.7
Total kapitalrentabilitet 71.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
Tore BergbjørnStyreleder37
Anna Karin BergbjørnStyremedlem35
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Anna Karin Bergbjørn50.0035
Tore Bergbjørn50.0037
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00