Studio Bli Z Express Frisører As
Juridisk navn:  Studio Bli Z Express Frisører As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67542200
Rådmann Halmrasts Vei 18 Claude Monets alle 21 Fax:
1337 Sandvika 1338 Sandvika
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 920328830
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 31.01.2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapspikene As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 1.330.000
Resultat: -53.000
Egenkapital: -18.000
Regnskap for Studio Bli Z Express Frisører As
Resultat 2018
Driftsinntekter 1.330.000
Driftskostnader -1.383.000
Driftsresultat -52.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Resultat før skatt -53.000
Skattekostnad 11.000
Årsresultat -41.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 153.000
Sum omløpsmidler 221.000
Sum eiendeler 374.000
Sum opptjent egenkapital -48.000
Sum egenkapital -18.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 392.000
Sum gjeld og egenkapital 374.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.330.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 1.330.000
Varekostnad -127.000
Lønninger -942.000
Avskrivning -20.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -367.000
Driftskostnader -1.383.000
Driftsresultat -52.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -41.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 13.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 140.000
Sum varige driftsmidler 140.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 153.000
Varebeholdning 73.000
Kundefordringer 0
Andre fordringer 36.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 112.000
Sum omløpsmidler 221.000
Sum eiendeler 374.000
Sum opptjent egenkapital -48.000
Sum egenkapital -18.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 183.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld -6.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 117.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 99.000
Sum kortsiktig gjeld 392.000
Sum gjeld og egenkapital 374.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -171.000
Likviditetsgrad 1 0.6
Likviditetsgrad 2 0.4
Soliditet -4.8
Resultatgrad -3.9
Rentedekningsgrad -
Gjeldsgrad -21.8
Total kapitalrentabilitet -13.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Erdogan ErogluStyreleder46
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Studio Bli Z As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00