Dava Foods Norway As
Juridisk navn:  Dava Foods Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33139200
Postboks 2088 Hegdalringen 12 Fax: 33139210
3255 Larvik 3261 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 945676647
Aksjekapital: 4.114.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 16.12.1987
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9,11%
Resultat  
  
34,3%
Egenkapital  
  
-38,75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 40.486.000 37.107.000 35.570.000 40.893.000 41.509.000
Resultat: -3.134.000 -4.770.000 -588.000 2.712.000 308.000
Egenkapital: 3.968.000 6.478.000 10.171.000 10.789.000 4.317.000
Regnskap for Dava Foods Norway As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 40.486.000 37.107.000 35.570.000 40.893.000 41.509.000
Driftskostnader -43.438.000 -41.658.000 -36.534.000 -40.267.000 -41.016.000
Driftsresultat -2.951.000 -4.551.000 -964.000 628.000 494.000
Finansinntekter 161.000 99.000 271.000 2.219.000 18.000
Finanskostnader -345.000 -318.000 105.000 -134.000 -204.000
Finans -184.000 -219.000 376.000 2.085.000 -186.000
Resultat før skatt -3.134.000 -4.770.000 -588.000 2.712.000 308.000
Skattekostnad 625.000 1.077.000 180.000 136.000 0
Årsresultat -2.510.000 -3.693.000 -408.000 2.849.000 308.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.576.000 11.986.000 11.803.000 13.498.000 4.927.000
Sum omløpsmidler 6.439.000 7.501.000 5.906.000 9.539.000 6.236.000
Sum eiendeler 19.015.000 19.487.000 17.709.000 23.037.000 11.163.000
Sum opptjent egenkapital -6.649.000 -4.140.000 -447.000 194.000 3.845.000
Sum egenkapital 3.968.000 6.478.000 10.171.000 10.789.000 4.317.000
Sum langsiktig gjeld 515.000 615.000 865.000 2.040.000 2.280.000
Sum kortsiktig gjeld 14.532.000 12.394.000 6.673.000 10.208.000 4.566.000
Sum gjeld og egenkapital 19.015.000 19.486.000 17.708.000 23.037.000 11.163.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.477.000 37.107.000 35.360.000 40.871.000 41.494.000
Andre inntekter 10.000 0 210.000 23.000 15.000
Driftsinntekter 40.486.000 37.107.000 35.570.000 40.893.000 41.509.000
Varekostnad -25.120.000 -25.029.000 -20.577.000 -23.580.000 -23.498.000
Lønninger -8.446.000 -6.906.000 -7.202.000 -5.914.000 -5.455.000
Avskrivning -1.177.000 -1.071.000 -1.065.000 -1.004.000 -971.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.417.000 -9.477.000 -7.851.000 -10.053.000 -9.797.000
Driftskostnader -43.438.000 -41.658.000 -36.534.000 -40.267.000 -41.016.000
Driftsresultat -2.951.000 -4.551.000 -964.000 628.000 494.000
Finansinntekter 161.000 99.000 271.000 2.219.000 18.000
Finanskostnader -345.000 -318.000 105.000 -134.000 -204.000
Finans -184.000 -219.000 376.000 2.085.000 -186.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -6.500.000 0
Årsresultat -2.510.000 -3.693.000 -408.000 2.849.000 308.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.018.000 1.393.000 316.000 136.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.459.000 2.494.000 3.388.000 4.263.000 4.927.000
Sum varige driftsmidler 2.459.000 2.494.000 3.388.000 4.263.000 4.927.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.099.000 8.099.000 8.099.000 9.099.000 0
Sum anleggsmidler 12.576.000 11.986.000 11.803.000 13.498.000 4.927.000
Varebeholdning 2.059.000 2.285.000 1.491.000 1.330.000 1.046.000
Kundefordringer 2.645.000 2.978.000 1.973.000 2.398.000 2.290.000
Andre fordringer 1.419.000 1.915.000 2.161.000 1.115.000 873.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 316.000 322.000 281.000 2.496.000 2.028.000
Sum omløpsmidler 6.439.000 7.501.000 5.906.000 9.539.000 6.236.000
Sum eiendeler 19.015.000 19.487.000 17.709.000 23.037.000 11.163.000
Sum opptjent egenkapital -6.649.000 -4.140.000 -447.000 194.000 3.845.000
Sum egenkapital 3.968.000 6.478.000 10.171.000 10.789.000 4.317.000
Sum avsetninger til forpliktelser 515.000 615.000 865.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 515.000 615.000 865.000 2.040.000 2.280.000
Leverandørgjeld 2.600.000 2.496.000 1.768.000 2.133.000 3.178.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 577.000 670.000 452.000 422.000 423.000
Utbytte 0 0 0 -6.500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 11.355.000 9.228.000 4.453.000 1.153.000 965.000
Sum kortsiktig gjeld 14.532.000 12.394.000 6.673.000 10.208.000 4.566.000
Sum gjeld og egenkapital 19.015.000 19.486.000 17.708.000 23.037.000 11.163.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -8.093.000 -4.893.000 -767.000 -669.000 1.670.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.6 0.9 0.9 1.4
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.7 0.9 1.2
Soliditet 20.9 33.2 57.4 46.8 38.7
Resultatgrad -7.3 -12.3 -2.7 1.5 1.2
Rentedekningsgrad -8.6 -14.3 9.2 21.2 2.5
Gjeldsgrad 3.8 2 0.7 1.1 1.6
Total kapitalrentabilitet -14.7 -22.8 -3.9 12.4 4.6
Signatur
09.05.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Ivan Noes JørgensenStyreleder54
Mogens Juul JensenStyremedlem52
Henning HaahrStyremedlem49
Jorunn KolnesStyremedlem51
Grethe Kolnes BergoStyremedlem54
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jonas H Meling AS19.71 
DAVA FOODS HOLDING A/S70.39 
Jorunns Holding As9.89 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00