Aut. Rørleggermester L. Gjesdal & Co As
Juridisk navn:  Aut. Rørleggermester L. Gjesdal & Co As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fanavegen 13 Fanavegen 13 Fax:
5221 Nesttun 5221 Nesttun
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 920598137
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 14.03.2018
Foretakstype: AS
Revisor: Olstad As
Regnskapsfører: Fana Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 7.727.000
Resultat: 438.000
Egenkapital: 359.000
Regnskap for Aut. Rørleggermester L. Gjesdal & Co As
Resultat 2018
Driftsinntekter 7.727.000
Driftskostnader -7.287.000
Driftsresultat 440.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -2.000
Finans -2.000
Resultat før skatt 438.000
Skattekostnad -98.000
Årsresultat 340.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 345.000
Sum omløpsmidler 2.507.000
Sum eiendeler 2.852.000
Sum opptjent egenkapital 329.000
Sum egenkapital 359.000
Sum langsiktig gjeld 3.000
Sum kortsiktig gjeld 2.491.000
Sum gjeld og egenkapital 2.853.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.727.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 7.727.000
Varekostnad -3.697.000
Lønninger -3.082.000
Avskrivning -31.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -832.000
Driftskostnader -7.287.000
Driftsresultat 440.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -2.000
Finans -2.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 340.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 184.000
Sum varige driftsmidler 184.000
Sum finansielle anleggsmidler 161.000
Sum anleggsmidler 345.000
Varebeholdning 355.000
Kundefordringer 949.000
Andre fordringer 300.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 423.000
Sum omløpsmidler 2.507.000
Sum eiendeler 2.852.000
Sum opptjent egenkapital 329.000
Sum egenkapital 359.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 3.000
Leverandørgjeld 975.000
Betalbar skatt 96.000
Skyldig offentlige avgifter 537.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 883.000
Sum kortsiktig gjeld 2.491.000
Sum gjeld og egenkapital 2.853.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.000
Likviditetsgrad 1 1
Likviditetsgrad 2 0.9
Soliditet 12.6
Resultatgrad 5.7
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 6.9
Total kapitalrentabilitet 15.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
 
Styre
NavnTittelAlder
Hans-Martin SamnøyStyreleder38
Leif GjesdalStyremedlem70
Camilla ToftStyremedlem34
Joachim Hatland SundførStyremedlem27
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Leif Gjesdal35.0070
Hans-Martin Samnøy35.0038
Joachim Hatland Sundfør15.0027
Camilla Toft15.0034
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00