Tjeldsund Eiendom- Og Utbyggingsselskap As
Juridisk navn:  Tjeldsund Eiendom- Og Utbyggingsselskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76919100
Postboks 240 Skånlandsveien 72/76 Fax: 76919101
9439 Evenskjer 9440 Evenskjer
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tjeldsund
Org.nr: 959379521
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 19.11.1990
Foretakstype: AS
Revisor: Enter Revisjon Hålogaland As
Regnskapsfører: Økoråd Evenskjer As
Utvikling:
Omsetning  
  
-21,87%
Resultat  
  
-120,35%
Egenkapital  
  
-13,73%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 536.000 686.000 624.000 426.000 457.000
Resultat: -35.000 172.000 -108.000 31.000 66.000
Egenkapital: 220.000 255.000 82.000 190.000 159.000
Regnskap for Tjeldsund Eiendom- Og Utbyggingsselskap As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 536.000 686.000 624.000 426.000 457.000
Driftskostnader -496.000 -435.000 -647.000 -310.000 -304.000
Driftsresultat 40.000 251.000 -22.000 116.000 154.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader -75.000 -79.000 -86.000 -85.000 -89.000
Finans -75.000 -78.000 -86.000 -85.000 -88.000
Resultat før skatt -35.000 172.000 -108.000 31.000 66.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -35.000 172.000 -108.000 31.000 66.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.119.000 1.229.000 1.376.000 1.457.000 1.602.000
Sum omløpsmidler 369.000 379.000 175.000 397.000 293.000
Sum eiendeler 1.488.000 1.608.000 1.551.000 1.854.000 1.895.000
Sum opptjent egenkapital 120.000 155.000 -18.000 90.000 59.000
Sum egenkapital 220.000 255.000 82.000 190.000 159.000
Sum langsiktig gjeld 1.209.000 1.310.000 1.444.000 1.575.000 1.702.000
Sum kortsiktig gjeld 59.000 43.000 25.000 90.000 34.000
Sum gjeld og egenkapital 1.488.000 1.608.000 1.551.000 1.855.000 1.895.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 536.000 686.000 624.000 426.000 457.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 536.000 686.000 624.000 426.000 457.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -95.000 -103.000 -83.000 -63.000 -55.000
Avskrivning -72.000 -72.000 -72.000 -70.000 -70.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -329.000 -260.000 -492.000 -177.000 -179.000
Driftskostnader -496.000 -435.000 -647.000 -310.000 -304.000
Driftsresultat 40.000 251.000 -22.000 116.000 154.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader -75.000 -79.000 -86.000 -85.000 -89.000
Finans -75.000 -78.000 -86.000 -85.000 -88.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -35.000 172.000 -108.000 31.000 66.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.119.000 1.191.000 1.264.000 1.270.000 1.339.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.119.000 1.191.000 1.264.000 1.270.000 1.339.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 38.000 113.000 188.000 263.000
Sum anleggsmidler 1.119.000 1.229.000 1.376.000 1.457.000 1.602.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 103.000 14.000 46.000 62.000
Andre fordringer 87.000 85.000 59.000 140.000 80.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 282.000 190.000 102.000 211.000 151.000
Sum omløpsmidler 369.000 379.000 175.000 397.000 293.000
Sum eiendeler 1.488.000 1.608.000 1.551.000 1.854.000 1.895.000
Sum opptjent egenkapital 120.000 155.000 -18.000 90.000 59.000
Sum egenkapital 220.000 255.000 82.000 190.000 159.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.209.000 1.310.000 1.444.000 1.575.000 1.702.000
Leverandørgjeld 54.000 30.000 5.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 13.000 20.000 90.000 34.000
Sum kortsiktig gjeld 59.000 43.000 25.000 90.000 34.000
Sum gjeld og egenkapital 1.488.000 1.608.000 1.551.000 1.855.000 1.895.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 310.000 336.000 150.000 307.000 259.000
Likviditetsgrad 1 6.3 8.8 7 4.4 8.6
Likviditetsgrad 2 6.3 8.8 7 4.5 8.7
Soliditet 14.8 15.9 5.3 10.2 8.4
Resultatgrad 7.5 36.6 -3.5 27.2 33.7
Rentedekningsgrad 0.5 3.2 -0.3 1.4 1.7
Gjeldsgrad 5.8 5.3 17.9 8.8 10.9
Total kapitalrentabilitet 2.7 15.7 -1.4 6.3 8.2
Signatur
19.02.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
22.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Bente SolvangStyreleder37
Lill-Grethe BakklandStyremedlem60
Barbro Iren TeiglandStyremedlem40
Eivind Johan KristoffersenStyremedlem71
Jorunn Heidi OlsenStyremedlem53
Reidar KarlsenStyremedlem63
Jostein Helge AarsundStyremedlem76
Mona Bjerkaas LarsenStyremedlem46
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00