Austevoll Aktiv AS
Juridisk navn:  Austevoll Aktiv AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91641174
C/O Svein Arne Kalvenes Nordre Eidsbøen 40 C/O Svein Arne Kalvenes Nordre Eidsbøen 40 Fax: 56184410
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 963225504
Aksjekapital: 550.000 NOK
Etableringsdato: 09.01.1992
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Primo Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
420%
Egenkapital  
  
5,85%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 1.513.000
Resultat: 160.000 -50.000 -8.000 -32.000 1.353.000
Egenkapital: 2.767.000 2.614.000 2.631.000 2.611.000 2.601.000
Regnskap for Austevoll Aktiv AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 1.513.000
Driftskostnader -13.000 -103.000 -28.000 -85.000 -138.000
Driftsresultat -13.000 -103.000 -28.000 -85.000 1.374.000
Finansinntekter 174.000 52.000 20.000 53.000 76.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0 -97.000
Finans 173.000 52.000 19.000 53.000 -21.000
Resultat før skatt 160.000 -50.000 -8.000 -32.000 1.353.000
Skattekostnad -7.000 33.000 29.000 42.000 -289.000
Årsresultat 153.000 -17.000 20.000 10.000 1.063.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 17.000
Sum omløpsmidler 3.248.000 3.205.000 3.415.000 3.626.000 3.920.000
Sum eiendeler 3.248.000 3.205.000 3.415.000 3.626.000 3.937.000
Sum opptjent egenkapital 2.217.000 2.064.000 2.081.000 2.061.000 2.051.000
Sum egenkapital 2.767.000 2.614.000 2.631.000 2.611.000 2.601.000
Sum langsiktig gjeld 379.000 474.000 620.000 808.000 1.053.000
Sum kortsiktig gjeld 102.000 117.000 165.000 207.000 284.000
Sum gjeld og egenkapital 3.248.000 3.205.000 3.416.000 3.626.000 3.938.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 1.513.000
Driftsinntekter 0 0 0 0 1.513.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -103.000 -28.000 -85.000 -134.000
Driftskostnader -13.000 -103.000 -28.000 -85.000 -138.000
Driftsresultat -13.000 -103.000 -28.000 -85.000 1.374.000
Finansinntekter 174.000 52.000 20.000 53.000 76.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0 -97.000
Finans 173.000 52.000 19.000 53.000 -21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 153.000 -17.000 20.000 10.000 1.063.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 17.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 17.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 17.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.236.000 1.300.000 1.300.000 1.315.000 1.000.000
Sum investeringer 731.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Kasse, bank 1.281.000 1.902.000 2.112.000 2.308.000 2.917.000
Sum omløpsmidler 3.248.000 3.205.000 3.415.000 3.626.000 3.920.000
Sum eiendeler 3.248.000 3.205.000 3.415.000 3.626.000 3.937.000
Sum opptjent egenkapital 2.217.000 2.064.000 2.081.000 2.061.000 2.051.000
Sum egenkapital 2.767.000 2.614.000 2.631.000 2.611.000 2.601.000
Sum avsetninger til forpliktelser 379.000 474.000 620.000 808.000 1.053.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 379.000 474.000 620.000 808.000 1.053.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 13.000
Betalbar skatt 102.000 112.000 160.000 203.000 266.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 102.000 117.000 165.000 207.000 284.000
Sum gjeld og egenkapital 3.248.000 3.205.000 3.416.000 3.626.000 3.938.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.146.000 3.088.000 3.250.000 3.419.000 3.636.000
Likviditetsgrad 1 31.8 27.4 20.7 17.5 13.8
Likviditetsgrad 2 31.8 27.4 20.7 17.5 13.9
Soliditet 85.2 81.6 7 7 66.0
Resultatgrad 90.8
Rentedekningsgrad 14.9
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 5 -1.6 -0.2 -0.9 36.8
Signatur
22.12.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
22.12.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Svanhild Caroline KalvenesStyreleder74
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Svanhild Caroline Kalvenes100.0074
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00