Norprobe AS
Juridisk navn:  Norprobe AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22722720
Toppåsveien 83 Seilduksgata 15B Fax: 22722721
1262 Oslo 553 Oslo
Fylke: Kommune: norprobe.no/
Oslo Oslo
Org.nr: 964339414
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 25.06.1992
Foretakstype: AS
Tidligere navn: gs økonomistøtte as
Regnskapsfører: Nordic Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
6,67%
Egenkapital  
  
-10,77%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 200.000 0 0
Resultat: -14.000 -15.000 189.000 -14.000 -10.000
Egenkapital: 116.000 130.000 144.000 -45.000 -31.000
Regnskap for Norprobe AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 200.000 0 0
Driftskostnader -13.000 -14.000 -10.000 -14.000 -10.000
Driftsresultat -14.000 -15.000 189.000 -14.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -14.000 -15.000 189.000 -14.000 -10.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 -15.000 189.000 -14.000 -10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000 6.000 11.000 15.000 19.000
Sum omløpsmidler 172.000 262.000 277.000 77.000 76.000
Sum eiendeler 174.000 268.000 288.000 92.000 95.000
Sum opptjent egenkapital -34.000 -20.000 -6.000 -195.000 -181.000
Sum egenkapital 116.000 130.000 144.000 -45.000 -31.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 58.000 139.000 144.000 137.000 126.000
Sum gjeld og egenkapital 174.000 269.000 288.000 92.000 95.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 200.000 0 200.000 0 0
Andre inntekter -200.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 200.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -10.000 -6.000 -10.000 -8.000
Driftskostnader -13.000 -14.000 -10.000 -14.000 -10.000
Driftsresultat -14.000 -15.000 189.000 -14.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 -15.000 189.000 -14.000 -10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 2.000 6.000 11.000 15.000 19.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.000 6.000 11.000 15.000 19.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.000 6.000 11.000 15.000 19.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 263.000 263.000 63.000 63.000
Andre fordringer 167.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.000 0 15.000 15.000 13.000
Sum omløpsmidler 172.000 262.000 277.000 77.000 76.000
Sum eiendeler 174.000 268.000 288.000 92.000 95.000
Sum opptjent egenkapital -34.000 -20.000 -6.000 -195.000 -181.000
Sum egenkapital 116.000 130.000 144.000 -45.000 -31.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 10.000 0 12.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 48.000 0 -2.000 0 -6.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000 129.000 145.000 125.000 131.000
Sum kortsiktig gjeld 58.000 139.000 144.000 137.000 126.000
Sum gjeld og egenkapital 174.000 269.000 288.000 92.000 95.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 114.000 123.000 133.000 -60.000 -50.000
Likviditetsgrad 1 3 1.9 1.9 0.6 0.6
Likviditetsgrad 2 3 1.9 1.9 0.6 0.7
Soliditet 66.7 48.3 5 -48.9 -32.6
Resultatgrad 94.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 1.1 1 -3.0 -4.1
Total kapitalrentabilitet -5.6 65.6 -15.2 -10.5
Signatur
05.06.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
05.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Søren Radloff HyldgaardStyreleder55
Jarle Christofersen HyldgaardStyremedlem28
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
JARLE CHRISTOFERSEN HYLDGAARD100.0028
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00