Trond A Kittilsen Shipping AS
Juridisk navn:  Trond A Kittilsen Shipping AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90169031
Frøyas vei 9 Frøyas vei 9 Fax:
3960 Stathelle 3960 Stathelle
Fylke: Kommune:
Telemark Bamble
Org.nr: 964922470
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 03.09.1992
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsselskapet AS
Utvikling:
Omsetning  
  
23,13%
Resultat  
  
-17,97%
Egenkapital  
  
74,55%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 50.470.000 40.989.000 27.912.000 32.952.000 32.246.000
Resultat: 6.452.000 7.865.000 4.557.000 -3.784.000 -975.000
Egenkapital: 11.866.000 6.798.000 621.000 -2.123.000 808.000
Regnskap for Trond A Kittilsen Shipping AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 50.470.000 40.989.000 27.912.000 32.952.000 32.246.000
Driftskostnader -43.613.000 -32.455.000 -22.545.000 -35.470.000 -31.857.000
Driftsresultat 6.858.000 8.535.000 5.367.000 -2.517.000 388.000
Finansinntekter 203.000 206.000 222.000 174.000 171.000
Finanskostnader -609.000 -876.000 -1.032.000 -1.440.000 -1.534.000
Finans -406.000 -670.000 -810.000 -1.266.000 -1.363.000
Resultat før skatt 6.452.000 7.865.000 4.557.000 -3.784.000 -975.000
Skattekostnad -1.384.000 -1.687.000 -1.813.000 853.000 131.000
Årsresultat 5.068.000 6.177.000 2.743.000 -2.931.000 -845.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.903.000 11.132.000 13.616.000 16.860.000 17.283.000
Sum omløpsmidler 25.414.000 16.552.000 14.327.000 6.466.000 22.370.000
Sum eiendeler 34.317.000 27.684.000 27.943.000 23.326.000 39.653.000
Sum opptjent egenkapital 11.766.000 6.698.000 521.000 -2.223.000 0
Sum egenkapital 11.866.000 6.798.000 621.000 -2.123.000 808.000
Sum langsiktig gjeld 5.000.000 16.625.000 23.000.000 21.559.000 27.067.000
Sum kortsiktig gjeld 17.452.000 4.261.000 4.322.000 3.889.000 11.777.000
Sum gjeld og egenkapital 34.318.000 27.684.000 27.943.000 23.325.000 39.652.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 48.049.000 40.972.000 27.912.000 32.952.000 30.046.000
Andre inntekter 2.421.000 17.000 0 2.200.000
Driftsinntekter 50.470.000 40.989.000 27.912.000 32.952.000 32.246.000
Varekostnad -26.041.000 -17.587.000 -11.827.000 -15.816.000 -7.271.000
Lønninger -9.985.000 -8.674.000 -8.238.000 -9.678.000 -8.513.000
Avskrivning -2.323.000 -2.325.000 -2.365.000 -1.850.000 -4.817.000
Nedskrivning 2.000.000 -6.000.000 0
Andre driftskostnader -5.264.000 -3.869.000 -2.115.000 -2.126.000 -11.256.000
Driftskostnader -43.613.000 -32.455.000 -22.545.000 -35.470.000 -31.857.000
Driftsresultat 6.858.000 8.535.000 5.367.000 -2.517.000 388.000
Finansinntekter 203.000 206.000 222.000 174.000 171.000
Finanskostnader -609.000 -876.000 -1.032.000 -1.440.000 -1.534.000
Finans -406.000 -670.000 -810.000 -1.266.000 -1.363.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 5.068.000 6.177.000 2.743.000 -2.931.000 -845.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 984.000 890.000 1.083.000 2.897.000 2.044.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 21.000 49.000 76.000 104.000
Sum varige driftsmidler 7.669.000 9.992.000 12.282.000 13.713.000 14.989.000
Sum finansielle anleggsmidler 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
Sum anleggsmidler 8.903.000 11.132.000 13.616.000 16.860.000 17.283.000
Varebeholdning 340.000 237.000 186.000 405.000 147.000
Kundefordringer 4.712.000 5.926.000 7.748.000 4.525.000 13.438.000
Andre fordringer 8.568.000 553.000 113.000 115.000 2.224.000
Sum investeringer 362.000 362.000 362.000 362.000 362.000
Kasse, bank 11.432.000 9.474.000 5.917.000 281.000 6.198.000
Sum omløpsmidler 25.414.000 16.552.000 14.327.000 6.466.000 22.370.000
Sum eiendeler 34.317.000 27.684.000 27.943.000 23.326.000 39.653.000
Sum opptjent egenkapital 11.766.000 6.698.000 521.000 -2.223.000 0
Sum egenkapital 11.866.000 6.798.000 621.000 -2.123.000 808.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.000.000 16.625.000 23.000.000 21.559.000 27.067.000
Leverandørgjeld 5.625.000 1.452.000 1.971.000 2.239.000 11.065.000
Betalbar skatt 1.478.000 1.494.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 441.000 855.000 1.313.000 582.000 385.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.907.000 459.000 1.037.000 1.067.000 327.000
Sum kortsiktig gjeld 17.452.000 4.261.000 4.322.000 3.889.000 11.777.000
Sum gjeld og egenkapital 34.318.000 27.684.000 27.943.000 23.325.000 39.652.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.962.000 12.291.000 10.005.000 2.577.000 10.593.000
Likviditetsgrad 1 1.5 3.9 3.3 1.7 1.9
Likviditetsgrad 2 1.4 3.8 3.3 1.6 1.9
Soliditet 34.6 24.6 2.2 -9.1 2
Resultatgrad 13.6 20.8 19.2 -7.6 1.2
Rentedekningsgrad 11.3 9.7 5.2 -1.7 0.3
Gjeldsgrad 1.9 3.1 44.0 48.1
Total kapitalrentabilitet 20.6 31.6 20.0 1.4
Signatur
22.11.2023
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
22.11.2023
Styrets formann.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Trond Anders KittilsenStyreleder70
Anders KittilsenVaramedlem36
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Brevik Shipping As50.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00