Kurs Data Opplæring Consulting As
Juridisk navn:  Kurs Data Opplæring Consulting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 24131370
c/o Margrethe Mørch Hekkveien 10C c/o Margrethe Mørch Hekkveien 10C Fax:
0571 Oslo 571 Oslo
Fylke: Kommune: www.kdo.no
Oslo Oslo
Org.nr: 976018125
Aksjekapital: 224.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 08.12.1995
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Norian Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
10,72%
Resultat  
  
12,7%
Egenkapital  
  
116,4%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 2.676.000 2.417.000 2.411.000 3.721.000 4.169.000
Resultat: 719.000 638.000 -61.000 238.000 253.000
Egenkapital: 673.000 311.000 586.000 634.000 448.000
Regnskap for Kurs Data Opplæring Consulting As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 2.676.000 2.417.000 2.411.000 3.721.000 4.169.000
Driftskostnader -1.970.000 -1.781.000 -2.472.000 -3.491.000 -3.918.000
Driftsresultat 707.000 635.000 -62.000 230.000 250.000
Finansinntekter 11.000 3.000 5.000 9.000 6.000
Finanskostnader -3.000 0 -2.000
Finans 11.000 3.000 2.000 9.000 4.000
Resultat før skatt 719.000 638.000 -61.000 238.000 253.000
Skattekostnad -157.000 -145.000 13.000 -52.000 -66.000
Årsresultat 562.000 493.000 -47.000 185.000 188.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 126.000 112.000 165.000
Sum omløpsmidler 1.561.000 1.221.000 866.000 1.158.000 1.201.000
Sum eiendeler 1.561.000 1.221.000 992.000 1.270.000 1.366.000
Sum opptjent egenkapital 449.000 87.000 362.000 410.000 224.000
Sum egenkapital 673.000 311.000 586.000 634.000 448.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 888.000 909.000 405.000 637.000 918.000
Sum gjeld og egenkapital 1.561.000 1.220.000 991.000 1.271.000 1.366.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.676.000 2.417.000 2.411.000 3.721.000 4.169.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 2.676.000 2.417.000 2.411.000 3.721.000 4.169.000
Varekostnad -47.000 -45.000 -44.000 -75.000 -62.000
Lønninger -1.489.000 -1.221.000 -1.443.000 -2.301.000 -2.762.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -434.000 -515.000 -985.000 -1.115.000 -1.094.000
Driftskostnader -1.970.000 -1.781.000 -2.472.000 -3.491.000 -3.918.000
Driftsresultat 707.000 635.000 -62.000 230.000 250.000
Finansinntekter 11.000 3.000 5.000 9.000 6.000
Finanskostnader -3.000 0 -2.000
Finans 11.000 3.000 2.000 9.000 4.000
Konsernbidrag -200.000 -68.000 0 0
Utbytte -400.000 0 0
Årsresultat 562.000 493.000 -47.000 185.000 188.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 126.000 112.000 165.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 126.000 112.000 165.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 178.000 133.000 162.000 321.000 353.000
Andre fordringer 85.000 83.000 81.000 98.000 100.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.299.000 1.005.000 623.000 739.000 748.000
Sum omløpsmidler 1.561.000 1.221.000 866.000 1.158.000 1.201.000
Sum eiendeler 1.561.000 1.221.000 992.000 1.270.000 1.366.000
Sum opptjent egenkapital 449.000 87.000 362.000 410.000 224.000
Sum egenkapital 673.000 311.000 586.000 634.000 448.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 35.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 101.000 85.000 95.000 123.000 319.000
Betalbar skatt 101.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 92.000 122.000 75.000 163.000 163.000
Utbytte -400.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 595.000 302.000 201.000 350.000 436.000
Sum kortsiktig gjeld 888.000 909.000 405.000 637.000 918.000
Sum gjeld og egenkapital 1.561.000 1.220.000 991.000 1.271.000 1.366.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 673.000 312.000 461.000 521.000 283.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.3 2.1 1.8 1.3
Likviditetsgrad 2 1.8 1.3 2.1 1.8 1.3
Soliditet 43.1 25.5 59.1 49.9 32.8
Resultatgrad 26.4 26.3 -2.6 6.2 6
Rentedekningsgrad -20.7 1
Gjeldsgrad 1.3 2.9 0.7 1 2
Total kapitalrentabilitet 46.0 52.3 -5.8 18.8 18.7
Signatur
24.11.2023
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Margrethe Johanne MørchStyreleder78
Joar Svein OlsenStyremedlem73
Morten Peder LundStyremedlem70
Stein Hjalmar HansenVaramedlem57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kodo Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00