Murmester Janken Fensholt & Sønner As
Juridisk navn:  Murmester Janken Fensholt & Sønner As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23030870
Postboks 4900 Nydalen Maridalsveien 300 Fax: 23030871
0423 Oslo 872 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 963391714
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 13.01.1992
Foretakstype: AS
Revisor: Stiansen & Co AS
Utvikling:
Omsetning  
  
16,62%
Resultat  
  
169,89%
Egenkapital  
  
7,88%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 23.106.000 19.813.000 19.448.000 18.024.000 18.834.000
Resultat: 1.425.000 528.000 1.267.000 -146.000 -188.000
Egenkapital: 1.861.000 1.725.000 2.235.000 1.709.000 2.593.000
Regnskap for Murmester Janken Fensholt & Sønner As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 23.106.000 19.813.000 19.448.000 18.024.000 18.834.000
Driftskostnader -21.630.000 -19.247.000 -18.161.000 -18.873.000 -18.911.000
Driftsresultat 1.476.000 566.000 1.287.000 -849.000 -76.000
Finansinntekter 6.000 31.000 22.000 811.000 21.000
Finanskostnader -57.000 -69.000 -42.000 -108.000 -134.000
Finans -51.000 -38.000 -20.000 703.000 -113.000
Resultat før skatt 1.425.000 528.000 1.267.000 -146.000 -188.000
Skattekostnad -359.000 -139.000 -341.000 162.000 34.000
Årsresultat 1.066.000 389.000 926.000 16.000 -154.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.251.000 1.237.000 621.000 2.662.000 3.026.000
Sum omløpsmidler 5.561.000 4.018.000 5.810.000 4.091.000 4.538.000
Sum eiendeler 6.812.000 5.255.000 6.431.000 6.753.000 7.564.000
Sum opptjent egenkapital 1.761.000 1.625.000 2.135.000 1.609.000 2.493.000
Sum egenkapital 1.861.000 1.725.000 2.235.000 1.709.000 2.593.000
Sum langsiktig gjeld 1.590.000 1.561.000 654.000 1.897.000 2.147.000
Sum kortsiktig gjeld 3.361.000 1.969.000 3.541.000 3.146.000 2.823.000
Sum gjeld og egenkapital 6.812.000 5.255.000 6.430.000 6.752.000 7.563.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.046.000 19.536.000 19.048.000 18.024.000 18.834.000
Andre inntekter 60.000 277.000 400.000 0 0
Driftsinntekter 23.106.000 19.813.000 19.448.000 18.024.000 18.834.000
Varekostnad -13.062.000 -11.562.000 -9.927.000 -9.557.000 -9.731.000
Lønninger -6.789.000 -5.980.000 -7.010.000 -6.702.000 -6.935.000
Avskrivning -430.000 -442.000 -449.000 -715.000 -734.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.349.000 -1.263.000 -775.000 -1.899.000 -1.511.000
Driftskostnader -21.630.000 -19.247.000 -18.161.000 -18.873.000 -18.911.000
Driftsresultat 1.476.000 566.000 1.287.000 -849.000 -76.000
Finansinntekter 6.000 31.000 22.000 811.000 21.000
Finanskostnader -57.000 -69.000 -42.000 -108.000 -134.000
Finans -51.000 -38.000 -20.000 703.000 -113.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.066.000 389.000 926.000 16.000 -154.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 27.000 20.000 75.000 386.000 224.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.224.000 1.217.000 546.000 1.622.000 2.148.000
Sum varige driftsmidler 1.224.000 1.217.000 546.000 1.622.000 2.148.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 654.000 654.000
Sum anleggsmidler 1.251.000 1.237.000 621.000 2.662.000 3.026.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.884.000 2.221.000 3.147.000 2.504.000 2.529.000
Andre fordringer 59.000 106.000 205.000 202.000 167.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.618.000 1.691.000 2.457.000 1.385.000 1.842.000
Sum omløpsmidler 5.561.000 4.018.000 5.810.000 4.091.000 4.538.000
Sum eiendeler 6.812.000 5.255.000 6.431.000 6.753.000 7.564.000
Sum opptjent egenkapital 1.761.000 1.625.000 2.135.000 1.609.000 2.493.000
Sum egenkapital 1.861.000 1.725.000 2.235.000 1.709.000 2.593.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.590.000 1.561.000 654.000 1.897.000 2.147.000
Leverandørgjeld 1.367.000 736.000 2.074.000 1.273.000 916.000
Betalbar skatt 366.000 83.000 30.000 0 46.000
Skyldig offentlige avgifter 873.000 563.000 793.000 443.000 605.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 756.000 587.000 645.000 1.431.000 1.255.000
Sum kortsiktig gjeld 3.361.000 1.969.000 3.541.000 3.146.000 2.823.000
Sum gjeld og egenkapital 6.812.000 5.255.000 6.430.000 6.752.000 7.563.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.200.000 2.049.000 2.269.000 945.000 1.715.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2 1.6 1.3 1.6
Likviditetsgrad 2 1.7 2 1.6 1.4 1.7
Soliditet 27.3 32.8 34.8 25.3 34.3
Resultatgrad 6.4 2.9 6.6 -4.7 -0.4
Rentedekningsgrad 25.9 8.2 30.6 -0.4 -0.4
Gjeldsgrad 2.7 2 1.9 3.0 1.9
Total kapitalrentabilitet 21.8 11.4 20.4 -0.6 -0.7
Signatur
17.01.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
17.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Jan FensholtStyreleder53
Johann LudvigsenStyremedlem37
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jan Fensholt40.0053
Johann Ludvigsen60.0037
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00