Halløkka As
Juridisk navn:  Halløkka As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69204500
Postboks 5 Bernt Ankers Gate 17 Fax: 69204501
1501 Moss 1534 Moss
Fylke: Kommune: www.bdo.no
Viken Moss
Org.nr: 968312472
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 01.12.1993
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2,54%
Resultat  
  
-42%
Egenkapital  
  
-22,9%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 192.000 197.000 165.000 197.000 154.000
Resultat: 29.000 50.000 139.000 139.000 -50.000
Egenkapital: 788.000 1.022.000 1.430.000 2.259.000 4.981.000
Regnskap for Halløkka As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 192.000 197.000 165.000 197.000 154.000
Driftskostnader -175.000 -167.000 -327.000 -186.000 -256.000
Driftsresultat 17.000 30.000 -162.000 11.000 -102.000
Finansinntekter 12.000 20.000 303.000 131.000 61.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 -2.000 -9.000
Finans 12.000 19.000 302.000 129.000 52.000
Resultat før skatt 29.000 50.000 139.000 139.000 -50.000
Skattekostnad 36.000 42.000 32.000 139.000 12.000
Årsresultat 66.000 92.000 172.000 278.000 -37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 700.000 712.000 724.000 5.977.000 10.840.000
Sum omløpsmidler 1.612.000 2.400.000 3.890.000 2.055.000 4.189.000
Sum eiendeler 2.312.000 3.112.000 4.614.000 8.032.000 15.029.000
Sum opptjent egenkapital 574.000 809.000 1.217.000 2.045.000 4.767.000
Sum egenkapital 788.000 1.022.000 1.430.000 2.259.000 4.981.000
Sum langsiktig gjeld 947.000 1.238.000 1.607.000 2.203.000 2.850.000
Sum kortsiktig gjeld 577.000 852.000 1.576.000 3.570.000 7.198.000
Sum gjeld og egenkapital 2.311.000 3.112.000 4.613.000 8.031.000 15.028.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 169.000 197.000 165.000 197.000 154.000
Andre inntekter 23.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 192.000 197.000 165.000 197.000 154.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -58.000 -33.000 -49.000 -15.000 -53.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -117.000 -134.000 -278.000 -171.000 -203.000
Driftskostnader -175.000 -167.000 -327.000 -186.000 -256.000
Driftsresultat 17.000 30.000 -162.000 11.000 -102.000
Finansinntekter 12.000 20.000 303.000 131.000 61.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 -2.000 -9.000
Finans 12.000 19.000 302.000 129.000 52.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -500.000 -1.000.000 -3.000.000 -6.000.000
Årsresultat 66.000 92.000 172.000 278.000 -37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 12.000 24.000 5.277.000 10.140.000
Sum anleggsmidler 700.000 712.000 724.000 5.977.000 10.840.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 35.000 54.000 171.000 76.000
Andre fordringer 79.000 67.000 61.000 45.000 168.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.533.000 2.297.000 3.775.000 1.839.000 3.945.000
Sum omløpsmidler 1.612.000 2.400.000 3.890.000 2.055.000 4.189.000
Sum eiendeler 2.312.000 3.112.000 4.614.000 8.032.000 15.029.000
Sum opptjent egenkapital 574.000 809.000 1.217.000 2.045.000 4.767.000
Sum egenkapital 788.000 1.022.000 1.430.000 2.259.000 4.981.000
Sum avsetninger til forpliktelser 947.000 1.238.000 1.607.000 2.203.000 2.850.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 947.000 1.238.000 1.607.000 2.203.000 2.850.000
Leverandørgjeld 7.000 11.000 0 60.000 48.000
Betalbar skatt 254.000 327.000 564.000 508.000 648.000
Skyldig offentlige avgifter 10.000 11.000 7.000 2.000 11.000
Utbytte -300.000 -500.000 -1.000.000 -3.000.000 -6.000.000
Annen kortsiktig gjeld 5.000 3.000 1.005.000 3.001.000 6.491.000
Sum kortsiktig gjeld 577.000 852.000 1.576.000 3.570.000 7.198.000
Sum gjeld og egenkapital 2.311.000 3.112.000 4.613.000 8.031.000 15.028.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.035.000 1.548.000 2.314.000 -1.515.000 -3.009.000
Likviditetsgrad 1 2.8 2.8 2.5 0.6 0.6
Likviditetsgrad 2 2.8 2.8 2.5 0.6 0.6
Soliditet 34.1 32.8 3 28.1 33.1
Resultatgrad 8.9 15.2 -98.2 5.6 -66.2
Rentedekningsgrad 3 71.0 -4.6
Gjeldsgrad 1.9 2 2.2 2.6 2.0
Total kapitalrentabilitet 1.3 1.6 3.1 1.8 -0.3
Signatur
12.02.2013
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR
SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Knut EvensenStyreleder59
Trine GulestøStyremedlem56
Ingunn ThorsenStyremedlem54
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Halløkka Holding AS65.62 
Vinkenes Invest AS34.38 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00