Hordalaks As
Juridisk navn:  Hordalaks As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Alfabygget 1 Alfabygget 1 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 920675646
Aksjekapital: 9.297.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 04.04.2018
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
20%
Resultat  
  
-170,16%
Egenkapital  
  
-6,14%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 12.000 10.000
Resultat: -5.460.000 -2.021.000
Egenkapital: 82.859.000 88.281.000
Regnskap for Hordalaks As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 12.000 10.000
Driftskostnader -637.000 -1.597.000
Driftsresultat -625.000 -1.587.000
Finansinntekter 2.000 4.000
Finanskostnader -4.837.000 -438.000
Finans -4.835.000 -434.000
Resultat før skatt -5.460.000 -2.021.000
Skattekostnad 38.000 5.000
Årsresultat -5.421.000 -2.016.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 124.300.000 121.805.000
Sum omløpsmidler 1.492.000 7.852.000
Sum eiendeler 125.792.000 129.657.000
Sum opptjent egenkapital -7.438.000 -2.016.000
Sum egenkapital 82.859.000 88.281.000
Sum langsiktig gjeld 41.180.000 40.938.000
Sum kortsiktig gjeld 1.752.000 439.000
Sum gjeld og egenkapital 125.791.000 129.658.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.000 10.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 12.000 10.000
Varekostnad -12.000 -10.000
Lønninger 0 -1.369.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -625.000 -218.000
Driftskostnader -637.000 -1.597.000
Driftsresultat -625.000 -1.587.000
Finansinntekter 2.000 4.000
Finanskostnader -4.837.000 -438.000
Finans -4.835.000 -434.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -5.421.000 -2.016.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 44.000 5.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 124.256.000 121.800.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 124.300.000 121.805.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 271.000 49.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.221.000 7.803.000
Sum omløpsmidler 1.492.000 7.852.000
Sum eiendeler 125.792.000 129.657.000
Sum opptjent egenkapital -7.438.000 -2.016.000
Sum egenkapital 82.859.000 88.281.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 41.180.000 40.938.000
Leverandørgjeld 594.000 145.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 455.000 166.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 703.000 127.000
Sum kortsiktig gjeld 1.752.000 439.000
Sum gjeld og egenkapital 125.791.000 129.658.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -260.000 7.413.000
Likviditetsgrad 1 0.9 17.9
Likviditetsgrad 2 0.9 17.9
Soliditet 65.9 68.1
Resultatgrad -5208.3 -
Rentedekningsgrad -0.1 -3.6
Gjeldsgrad 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet -0.5 -1.2
Signatur
07.02.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Øyvind BlomStyreleder47
Ingebrigt Gunnar LandaStyremedlem49
Bernhard EspevoldStyremedlem37
Svein Eivind GiljeStyremedlem39
Rune FylkesnesStyremedlem44
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Blom Fiskeoppdrett AS33.33 
Fylkesnes Fisk As11.11 
Engesund Fiskeoppdrett AS11.11 
Kobbevik Og Furuholmen Oppdrett AS33.33 
Fremskridt Laks As11.11 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00