Heimdal Bolig As
Juridisk navn:  Heimdal Bolig As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72901700
Vestre Rosten 69 Vestre Rosten 69 Fax: 72901799
7072 Heimdal 7072 Heimdal
Fylke: Kommune: www.heimdalgruppen.no
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 874375942
Aksjekapital: 52.600.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 16.03.1995
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-88,49%
Resultat  
  
-39,81%
Egenkapital  
  
-56,48%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 24.431.000 212.210.000 638.847.000 406.747.000 174.569.000
Resultat: 68.927.000 114.508.000 101.527.000 63.680.000 49.824.000
Egenkapital: 133.067.000 305.755.000 336.133.000 272.970.000 241.555.000
Regnskap for Heimdal Bolig As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 24.431.000 212.210.000 638.847.000 406.747.000 174.569.000
Driftskostnader -35.769.000 -192.122.000 -561.761.000 -360.269.000 -155.220.000
Driftsresultat -11.338.000 20.087.000 77.086.000 46.478.000 19.350.000
Finansinntekter 80.306.000 94.452.000 24.457.000 17.208.000 30.854.000
Finanskostnader -41.000 -31.000 -16.000 -5.000 -380.000
Finans 80.265.000 94.421.000 24.441.000 17.203.000 30.474.000
Resultat før skatt 68.927.000 114.508.000 101.527.000 63.680.000 49.824.000
Skattekostnad 2.128.000 -4.885.000 -18.364.000 -12.265.000 -5.744.000
Årsresultat 71.055.000 109.622.000 83.163.000 51.415.000 44.081.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 42.147.000 707.202.000 21.715.000 59.439.000 93.311.000
Sum omløpsmidler 125.920.000 787.895.000 1.210.825.000 847.194.000 296.671.000
Sum eiendeler 168.067.000 1.495.097.000 1.232.540.000 906.633.000 389.982.000
Sum opptjent egenkapital 80.467.000 145.998.000 176.376.000 113.213.000 81.798.000
Sum egenkapital 133.067.000 305.755.000 336.133.000 272.970.000 241.555.000
Sum langsiktig gjeld 0 9.183.000 102.742.000 10.982.000 0
Sum kortsiktig gjeld 35.000.000 1.180.159.000 793.665.000 622.682.000 148.427.000
Sum gjeld og egenkapital 168.067.000 1.495.097.000 1.232.540.000 906.634.000 389.982.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.431.000 209.555.000 638.847.000 406.747.000 174.569.000
Andre inntekter 0 2.655.000 0 0 0
Driftsinntekter 24.431.000 212.210.000 638.847.000 406.747.000 174.569.000
Varekostnad 1.985.000 -149.522.000 -525.039.000 -329.919.000 -125.528.000
Lønninger -27.269.000 -30.972.000 -26.216.000 -22.110.000 -22.531.000
Avskrivning -163.000 -155.000 -494.000 -586.000 -665.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.322.000 -11.473.000 -10.012.000 -7.654.000 -6.496.000
Driftskostnader -35.769.000 -192.122.000 -561.761.000 -360.269.000 -155.220.000
Driftsresultat -11.338.000 20.087.000 77.086.000 46.478.000 19.350.000
Finansinntekter 80.306.000 94.452.000 24.457.000 17.208.000 30.854.000
Finanskostnader -41.000 -31.000 -16.000 -5.000 -380.000
Finans 80.265.000 94.421.000 24.441.000 17.203.000 30.474.000
Konsernbidrag 0 -20.000.000 20.000.000 20.000.000 31.835.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 71.055.000 109.622.000 83.163.000 51.415.000 44.081.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.843.000 4.715.000 0 44.000 9.269.000
Fast eiendom 56.000 34.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 529.000 715.000 854.000 1.153.000 931.000
Sum varige driftsmidler 585.000 749.000 854.000 1.153.000 931.000
Sum finansielle anleggsmidler 34.719.000 701.738.000 20.861.000 58.241.000 83.110.000
Sum anleggsmidler 42.147.000 707.202.000 21.715.000 59.439.000 93.311.000
Varebeholdning 6.092.000 5.407.000 715.544.000 319.032.000 97.032.000
Kundefordringer 701.000 4.995.000 362.327.000 407.472.000 88.325.000
Andre fordringer 4.248.000 62.000 269.000 1.721.000 100.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 84.564.000 28.365.000 34.375.000 48.596.000 63.103.000
Sum omløpsmidler 125.920.000 787.895.000 1.210.825.000 847.194.000 296.671.000
Sum eiendeler 168.067.000 1.495.097.000 1.232.540.000 906.633.000 389.982.000
Sum opptjent egenkapital 80.467.000 145.998.000 176.376.000 113.213.000 81.798.000
Sum egenkapital 133.067.000 305.755.000 336.133.000 272.970.000 241.555.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 9.183.000 102.742.000 10.982.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 1.118.558.000 693.965.000 583.659.000 94.857.000
Sum langsiktig gjeld 0 9.183.000 102.742.000 10.982.000 0
Leverandørgjeld 1.229.000 25.038.000 60.402.000 19.250.000 29.730.000
Betalbar skatt 0 0 10.718.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.531.000 2.067.000 2.203.000 1.058.000 2.459.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 31.240.000 34.496.000 26.377.000 18.715.000 21.380.000
Sum kortsiktig gjeld 35.000.000 1.180.159.000 793.665.000 622.682.000 148.427.000
Sum gjeld og egenkapital 168.067.000 1.495.097.000 1.232.540.000 906.634.000 389.982.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 90.920.000 -392.264.000 417.160.000 224.512.000 148.244.000
Likviditetsgrad 1 3.6 0.7 1.5 1.4 2.0
Likviditetsgrad 2 3.4 0.7 0.6 0.9 1.4
Soliditet 79.2 20.5 27.3 30.1 61.9
Resultatgrad -46.4 9.5 12.1 11.4 11.1
Rentedekningsgrad -276.5 6 4817.9 12737.2 132.1
Gjeldsgrad 0.3 3.9 2.7 2.3 0.6
Total kapitalrentabilitet 4 7.7 8.2 7.0 12.9
Signatur
07.12.2018
Prokurister
14.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Roar MunkhaugenStyreleder49
Børge AunaasStyremedlem48
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Heimdal Bolig Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00