Arka Eiendommer As
Juridisk navn:  Arka Eiendommer As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tordenskjolds gate 5 Tordenskjolds gate 5 Fax:
7800 Namsos 7800 Namsos
Fylke: Kommune:
Trøndelag Namsos 
Org.nr: 921086423
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10.06.2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapshuset Stein Kolaas As
Utvikling:
Omsetning  
  
3,61%
Resultat  
  
130,88%
Egenkapital  
  
8,18%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 546.000 527.000
Resultat: 157.000 68.000
Egenkapital: 1.626.000 1.503.000
Regnskap for Arka Eiendommer As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 546.000 527.000
Driftskostnader -389.000 -459.000
Driftsresultat 157.000 68.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 157.000 68.000
Skattekostnad -35.000 -17.000
Årsresultat 123.000 51.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.415.000 1.435.000
Sum omløpsmidler 327.000 124.000
Sum eiendeler 1.742.000 1.559.000
Sum opptjent egenkapital 174.000 51.000
Sum egenkapital 1.626.000 1.503.000
Sum langsiktig gjeld 10.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 107.000 50.000
Sum gjeld og egenkapital 1.743.000 1.558.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 546.000 527.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 546.000 527.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -233.000 -99.000
Avskrivning -20.000 -20.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -136.000 -340.000
Driftskostnader -389.000 -459.000
Driftsresultat 157.000 68.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 123.000 51.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 1.415.000 1.435.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 1.415.000 1.435.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 1.415.000 1.435.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 10.000 13.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 317.000 111.000
Sum omløpsmidler 327.000 124.000
Sum eiendeler 1.742.000 1.559.000
Sum opptjent egenkapital 174.000 51.000
Sum egenkapital 1.626.000 1.503.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.000 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.000 5.000
Leverandørgjeld 7.000 1.000
Betalbar skatt 30.000 12.000
Skyldig offentlige avgifter 38.000 18.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 32.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 107.000 50.000
Sum gjeld og egenkapital 1.743.000 1.558.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 220.000 74.000
Likviditetsgrad 1 3.1 2.5
Likviditetsgrad 2 3.1 2.5
Soliditet 93.3 96.5
Resultatgrad 28.8 12.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0
Total kapitalrentabilitet 9 4.4
Signatur
02.07.2018
Prokurister
02.07.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Are Lodin Steinsbekk HalvorsenStyreleder56
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Are Lodin Steinsbekk Halvorsen100.0056
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00