J. Gjestland Legetjenester As
Juridisk navn:  J. Gjestland Legetjenester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Jarand Gjestland Prestestegen 15 Stryn Helsesenter Setrevegen 4 Fax:
6783 Stryn 6783 Stryn
Fylke: Kommune:
Vestland Stryn
Org.nr: 921508905
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 17.09.2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
659,66%
Resultat  
  
1385,71%
Egenkapital  
  
-26,83%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 1.337.000 176.000
Resultat: 208.000 14.000
Egenkapital: 30.000 41.000
Regnskap for J. Gjestland Legetjenester As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 1.337.000 176.000
Driftskostnader -1.128.000 -162.000
Driftsresultat 209.000 14.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 208.000 14.000
Skattekostnad -46.000 -3.000
Årsresultat 163.000 11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.000 0
Sum omløpsmidler 414.000 108.000
Sum eiendeler 423.000 108.000
Sum opptjent egenkapital 0 11.000
Sum egenkapital 30.000 41.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 392.000 67.000
Sum gjeld og egenkapital 422.000 108.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.337.000 176.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.337.000 176.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -672.000 -124.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -456.000 -38.000
Driftskostnader -1.128.000 -162.000
Driftsresultat 209.000 14.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -174.000 0
Årsresultat 163.000 11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 9.000 0
Sum anleggsmidler 9.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 3.000 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 411.000 108.000
Sum omløpsmidler 414.000 108.000
Sum eiendeler 423.000 108.000
Sum opptjent egenkapital 0 11.000
Sum egenkapital 30.000 41.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 11.000 3.000
Betalbar skatt 46.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 89.000 47.000
Utbytte -174.000 0
Annen kortsiktig gjeld 72.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 392.000 67.000
Sum gjeld og egenkapital 422.000 108.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 22.000 41.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.6
Likviditetsgrad 2 1.1 1.6
Soliditet 7.1 3
Resultatgrad 15.6 8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 13.1 1.6
Total kapitalrentabilitet 49.5 1
Signatur
05.10.2018
SIGNATUR
GJESTLAND JARAND
Prokurister
05.10.2018
PROKURA
GJESTLAND JARAND
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Jarand GjestlandStyreleder 
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jarand Gjestland100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00