Ubamboo As
Juridisk navn:  Ubamboo As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Alfabygget 3 Alfabygget 3 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 921493517
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 08.10.2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Møgster Management As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -11.000
Egenkapital: 39.000
Regnskap for Ubamboo As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -11.000
Driftsresultat -11.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -11.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 45.000
Sum eiendeler 45.000
Sum opptjent egenkapital -11.000
Sum egenkapital 39.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000
Sum gjeld og egenkapital 45.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad -5.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -6.000
Driftskostnader -11.000
Driftsresultat -11.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 45.000
Sum omløpsmidler 45.000
Sum eiendeler 45.000
Sum opptjent egenkapital -11.000
Sum egenkapital 39.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000
Sum gjeld og egenkapital 45.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 39.000
Likviditetsgrad 1 7.5
Likviditetsgrad 2 7.5
Soliditet 86.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2
Total kapitalrentabilitet -24.4
Signatur
09.10.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Victor Møgster GrindheimStyreleder21
Helge Arvid MøgsterStyremedlem67
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Victor Møgster Grindheim50.0021
Christian Møgster25.0030
Helge Arvid Møgster25.0067
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00