Djupvik Eiendommer As
Juridisk navn:  Djupvik Eiendommer As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Djupvikveien 20 Djupvikveien 20 Fax:
8519 Narvik 8519 Narvik
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 921641990
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 29.08.2018
Foretakstype: AS
Revisor: Hålogaland Revisjon AS
Regnskapsfører: Premio As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-77,27%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 0 0
Resultat: -22.000 0
Egenkapital: 5.000 22.000
Regnskap for Djupvik Eiendommer As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -22.000 0
Driftsresultat -22.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -22.000 0
Skattekostnad 5.000 2.000
Årsresultat -17.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.000 2.000
Sum omløpsmidler 22.000 30.000
Sum eiendeler 29.000 32.000
Sum opptjent egenkapital -15.000 2.000
Sum egenkapital 5.000 22.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 24.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 29.000 32.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -22.000 0
Driftskostnader -22.000 0
Driftsresultat -22.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -17.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 7.000 2.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 7.000 2.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 22.000 30.000
Sum omløpsmidler 22.000 30.000
Sum eiendeler 29.000 32.000
Sum opptjent egenkapital -15.000 2.000
Sum egenkapital 5.000 22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 6.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 24.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 24.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 29.000 32.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.000 20.000
Likviditetsgrad 1 0.9 3
Likviditetsgrad 2 0.9 3
Soliditet 17.2 68.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.8 0.5
Total kapitalrentabilitet -75.9 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Espen KnutsenStyreleder 
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Cema Eiendom As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00