Meso Invest As
Juridisk navn:  Meso Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70047250
Torvmyrane 21 Torvmyrane 21 Fax: 22635403
6160 Hovdebygda 6160 Hovdebygda
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ørsta
Org.nr: 910631799
Aksjekapital: 102.000 NOK
Etableringsdato: 19.03.1949
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Øb Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
12,11%
Egenkapital  
  
16,44%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 3.517.000 3.083.000 2.000.000 2.000.000
Resultat: 1.472.000 1.313.000 1.541.000 576.000 600.000
Egenkapital: 10.821.000 9.293.000 9.282.000 8.604.000 8.467.000
Regnskap for Meso Invest As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 3.517.000 3.083.000 2.000.000 2.000.000
Driftskostnader -241.000 -1.550.000 -1.118.000 -1.086.000 -983.000
Driftsresultat -241.000 1.967.000 1.966.000 913.000 1.017.000
Finansinntekter 1.714.000 1.000 1.000 2.000 11.000
Finanskostnader -1.000 -655.000 -425.000 -339.000 -428.000
Finans 1.713.000 -654.000 -424.000 -337.000 -417.000
Resultat før skatt 1.472.000 1.313.000 1.541.000 576.000 600.000
Skattekostnad 25.000 -294.000 -359.000 -129.000 -122.000
Årsresultat 1.498.000 1.019.000 1.182.000 447.000 478.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.550.000 26.210.000 27.569.000 15.916.000 15.995.000
Sum omløpsmidler 2.540.000 252.000 4.042.000 226.000 1.631.000
Sum eiendeler 13.090.000 26.462.000 31.611.000 16.142.000 17.626.000
Sum opptjent egenkapital 5.608.000 4.080.000 4.069.000 3.391.000 3.254.000
Sum egenkapital 10.821.000 9.293.000 9.282.000 8.604.000 8.467.000
Sum langsiktig gjeld 0 15.525.000 16.788.000 5.991.000 6.770.000
Sum kortsiktig gjeld 2.269.000 1.645.000 5.542.000 1.547.000 2.388.000
Sum gjeld og egenkapital 13.090.000 26.463.000 31.612.000 16.142.000 17.625.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 3.517.000 3.083.000 2.000.000 2.000.000
Driftsinntekter 0 3.517.000 3.083.000 2.000.000 2.000.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -11.000 -10.000
Avskrivning 0 -1.359.000 -980.000 -970.000 -880.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -241.000 -191.000 -138.000 -105.000 -93.000
Driftskostnader -241.000 -1.550.000 -1.118.000 -1.086.000 -983.000
Driftsresultat -241.000 1.967.000 1.966.000 913.000 1.017.000
Finansinntekter 1.714.000 1.000 1.000 2.000 11.000
Finanskostnader -1.000 -655.000 -425.000 -339.000 -428.000
Finans 1.713.000 -654.000 -424.000 -337.000 -417.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -504.000 -504.000 -310.000 -2.000.000
Årsresultat 1.498.000 1.019.000 1.182.000 447.000 478.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 23.954.000 25.313.000 13.659.000 13.738.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 23.954.000 25.313.000 13.659.000 13.738.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.550.000 2.257.000 2.257.000 2.257.000 2.257.000
Sum anleggsmidler 10.550.000 26.210.000 27.569.000 15.916.000 15.995.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 1.375.000 0 0
Andre fordringer 0 48.000 1.760.000 114.000 600.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 827.000 204.000 907.000 112.000 1.031.000
Sum omløpsmidler 2.540.000 252.000 4.042.000 226.000 1.631.000
Sum eiendeler 13.090.000 26.462.000 31.611.000 16.142.000 17.626.000
Sum opptjent egenkapital 5.608.000 4.080.000 4.069.000 3.391.000 3.254.000
Sum egenkapital 10.821.000 9.293.000 9.282.000 8.604.000 8.467.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 181.000 244.000 362.000 498.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.713.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 15.525.000 16.788.000 5.991.000 6.770.000
Leverandørgjeld 63.000 55.000 4.500.000 86.000 46.000
Betalbar skatt 342.000 356.000 477.000 265.000 258.000
Skyldig offentlige avgifter 123.000 144.000 0 0 74.000
Utbytte 0 -504.000 -504.000 -310.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 29.000 586.000 565.000 1.196.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 2.269.000 1.645.000 5.542.000 1.547.000 2.388.000
Sum gjeld og egenkapital 13.090.000 26.463.000 31.612.000 16.142.000 17.625.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 271.000 -1.393.000 -1.500.000 -1.321.000 -757.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.2 0.7 0.1 0.7
Likviditetsgrad 2 1.1 0.2 0.7 0.1 0.7
Soliditet 82.7 35.1 29.4 53.3 48.0
Resultatgrad 55.9 63.8 45.6 50.9
Rentedekningsgrad 3 4.6 2.7 2.4
Gjeldsgrad 0.2 1.8 2.4 0.9 1.1
Total kapitalrentabilitet 11.3 7.4 6.2 5.7 5.8
Signatur
19.10.2020
TO STYREMEDLEMER I FELLESSKAP SOM REPRESENTERER KVAR AV DEI TO
HOVEDAKSJONÆRANE HAR FIRMAETS SIGNATUR.
Prokurister
19.10.2020
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Jan Sigve SøvikStyreleder59
Bjørn MeekStyremedlem56
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Geoin AS40.48 
Bjørn Meek59.5256
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00