C H EVENSEN INDUSTRIOVNER AS
Juridisk navn:  C H Evensen Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69949100
Tomteveien 19 Tomteveien 19 Fax: 69949101
1618 Fredrikstad 1618 Fredrikstad
Fylke: Kommune: www.che.no
Viken Fredrikstad
Org.nr: 911537257
Aksjekapital: 2.500.000 NOK
Etableringsdato: 02.01.1965
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-8,51%
Resultat  
  
61,52%
Egenkapital  
  
23,06%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.182.000 2.385.000 2.415.000 2.645.000 2.033.000
Resultat: 2.082.000 1.289.000 1.621.000 1.741.000 1.477.000
Egenkapital: 10.031.000 8.151.000 9.054.000 7.828.000 11.149.000
Regnskap for C H EVENSEN INDUSTRIOVNER AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.182.000 2.385.000 2.415.000 2.645.000 2.033.000
Driftskostnader -839.000 -907.000 -791.000 -767.000 -734.000
Driftsresultat 1.343.000 1.478.000 1.623.000 1.879.000 1.300.000
Finansinntekter 1.289.000 181.000 298.000 311.000 478.000
Finanskostnader -549.000 -370.000 -300.000 -449.000 -302.000
Finans 740.000 -189.000 -2.000 -138.000 176.000
Resultat før skatt 2.082.000 1.289.000 1.621.000 1.741.000 1.477.000
Skattekostnad -203.000 -292.000 -396.000 -441.000 -425.000
Årsresultat 1.880.000 997.000 1.225.000 1.300.000 1.052.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.072.000 20.782.000 20.054.000 18.366.000 14.257.000
Sum omløpsmidler 4.000.000 1.609.000 576.000 830.000 6.248.000
Sum eiendeler 25.072.000 22.391.000 20.630.000 19.196.000 20.505.000
Sum opptjent egenkapital 7.011.000 5.132.000 6.134.000 4.909.000 8.130.000
Sum egenkapital 10.031.000 8.151.000 9.054.000 7.828.000 11.149.000
Sum langsiktig gjeld 7.064.000 7.542.000 8.042.000 8.542.000 9.042.000
Sum kortsiktig gjeld 7.977.000 6.699.000 3.535.000 2.826.000 315.000
Sum gjeld og egenkapital 25.071.000 22.392.000 20.630.000 19.196.000 20.506.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 441.000 622.000 589.000 871.000 386.000
Andre inntekter 1.741.000 1.762.000 1.825.000 1.775.000 1.647.000
Driftsinntekter 2.182.000 2.385.000 2.415.000 2.645.000 2.033.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -651.000 -634.000 -571.000 -551.000 -553.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -188.000 -273.000 -220.000 -216.000 -181.000
Driftskostnader -839.000 -907.000 -791.000 -767.000 -734.000
Driftsresultat 1.343.000 1.478.000 1.623.000 1.879.000 1.300.000
Finansinntekter 1.289.000 181.000 298.000 311.000 478.000
Finanskostnader -549.000 -370.000 -300.000 -449.000 -302.000
Finans 740.000 -189.000 -2.000 -138.000 176.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -2.000.000 0 -4.420.000 0
Årsresultat 1.880.000 997.000 1.225.000 1.300.000 1.052.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 241.000 187.000 153.000 118.000 329.000
Fast eiendom 7.371.000 7.924.000 8.478.000 8.299.000 8.784.000
Maskiner anlegg 302.000 344.000 14.000 22.000 29.000
Driftsløsøre 0 57.000 115.000 173.000 231.000
Sum varige driftsmidler 7.673.000 8.324.000 8.606.000 8.493.000 9.044.000
Sum finansielle anleggsmidler 13.158.000 12.271.000 11.295.000 9.755.000 4.885.000
Sum anleggsmidler 21.072.000 20.782.000 20.054.000 18.366.000 14.257.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 827.000 472.000 149.000 477.000 150.000
Andre fordringer 107.000 0 0 93.000 0
Sum investeringer 2.000 4.000 8.000 8.000 13.000
Kasse, bank 1.900.000 1.133.000 419.000 252.000 236.000
Sum omløpsmidler 4.000.000 1.609.000 576.000 830.000 6.248.000
Sum eiendeler 25.072.000 22.391.000 20.630.000 19.196.000 20.505.000
Sum opptjent egenkapital 7.011.000 5.132.000 6.134.000 4.909.000 8.130.000
Sum egenkapital 10.031.000 8.151.000 9.054.000 7.828.000 11.149.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 7.874.000 6.489.000 3.343.000 227.000 227.000
Sum langsiktig gjeld 7.064.000 7.542.000 8.042.000 8.542.000 9.042.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 103.000 142.000 0 0 23.000
Utbytte 0 -2.000.000 0 -4.420.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 68.000 192.000 99.000 62.000
Sum kortsiktig gjeld 7.977.000 6.699.000 3.535.000 2.826.000 315.000
Sum gjeld og egenkapital 25.071.000 22.392.000 20.630.000 19.196.000 20.506.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.977.000 -5.090.000 -2.959.000 -1.996.000 5.933.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.2 0.2 0.3 19.8
Likviditetsgrad 2 0.5 0.2 0.2 0.3 19.9
Soliditet 4 36.4 43.9 40.8 54.4
Resultatgrad 61.5 6 67.2 7 63.9
Rentedekningsgrad 2.4 4 5.4 4.2 5.9
Gjeldsgrad 1.5 1.7 1.3 1.5 0.8
Total kapitalrentabilitet 10.5 7.4 9.3 11.4 8.7
Signatur
09.09.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.09.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Geir Engebret JohansenStyreleder53
Linda Louise HansenStyremedlem47
Werner Olav FiltvedtStyremedlem37
Thomas André HaugStyremedlem47
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
JON ATLE BÅDSVIK1.0056
THOMAS ANDRÉ HAUG2.0047
Terje Evensen20.0074
SVEIN BJØRGE ANDERSEN0.3057
Pål Christian Hansen0.5041
Andreas Frebrich1.0040
NILS ERIK FAULHABER2.1050
Dynatec Group As20.00 
Linda Louise Hansen2.0047
Petter Arnesen2.4044
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00