Fedje Eiendomsselskap AS
Juridisk navn:  Fedje Eiendomsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56165050
Fax: 56164103
5947 Fedje 5947 Fedje
Fylke: Kommune:
Vestland Fedje
Org.nr: 976773756
Aksjekapital: 246.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 13.09.1996
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Odda Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
707,51%
Resultat  
  
3445,37%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 9.359.000 1.159.000 1.119.000 1.046.000 1.603.000
Resultat: 8.048.000 227.000 399.000 290.000 373.000
Egenkapital: 0 3.039.000 2.876.000 2.862.000 2.934.000
Regnskap for Fedje Eiendomsselskap AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 9.359.000 1.159.000 1.119.000 1.046.000 1.603.000
Driftskostnader -1.304.000 -900.000 -690.000 -719.000 -1.201.000
Driftsresultat 8.055.000 259.000 429.000 327.000 402.000
Finansinntekter 24.000 9.000 16.000 15.000 27.000
Finanskostnader -31.000 -41.000 -46.000 -52.000 -56.000
Finans -7.000 -32.000 -30.000 -37.000 -29.000
Resultat før skatt 8.048.000 227.000 399.000 290.000 373.000
Skattekostnad -1.771.000 -64.000 -108.000 -85.000 -125.000
Årsresultat 6.278.000 163.000 291.000 205.000 248.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 4.091.000 4.455.000 4.809.000 5.156.000
Sum omløpsmidler 0 1.842.000 2.209.000 2.029.000 1.749.000
Sum eiendeler 0 5.933.000 6.664.000 6.838.000 6.905.000
Sum opptjent egenkapital 0 2.817.000 2.654.000 2.640.000 2.712.000
Sum egenkapital 0 3.039.000 2.876.000 2.862.000 2.934.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.848.000 3.207.000 3.548.000 3.877.000
Sum kortsiktig gjeld 0 46.000 582.000 429.000 95.000
Sum gjeld og egenkapital 0 5.933.000 6.665.000 6.839.000 6.906.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 118.000 222.000 253.000 190.000 2.000
Andre inntekter 9.241.000 936.000 866.000 855.000 1.601.000
Driftsinntekter 9.359.000 1.159.000 1.119.000 1.046.000 1.603.000
Varekostnad 0 0 -166.000 -2.000 0
Lønninger -185.000 -73.000 -73.000 -44.000 -22.000
Avskrivning -281.000 -338.000 -338.000 -343.000 -330.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -813.000 -273.000 -279.000 -255.000 -849.000
Driftskostnader -1.304.000 -900.000 -690.000 -719.000 -1.201.000
Driftsresultat 8.055.000 259.000 429.000 327.000 402.000
Finansinntekter 24.000 9.000 16.000 15.000 27.000
Finanskostnader -31.000 -41.000 -46.000 -52.000 -56.000
Finans -7.000 -32.000 -30.000 -37.000 -29.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -9.095.000 0 -277.000 -277.000 0
Årsresultat 6.278.000 163.000 291.000 205.000 248.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 251.000 278.000 294.000 298.000
Fast eiendom 0 3.840.000 4.177.000 4.515.000 4.853.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 5.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 3.840.000 4.177.000 4.515.000 4.858.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 4.091.000 4.455.000 4.809.000 5.156.000
Varebeholdning 0 25.000 241.000 75.000 0
Kundefordringer 0 45.000 82.000 132.000 1.000
Andre fordringer 0 63.000 91.000 58.000 56.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 1.709.000 1.795.000 1.764.000 1.692.000
Sum omløpsmidler 0 1.842.000 2.209.000 2.029.000 1.749.000
Sum eiendeler 0 5.933.000 6.664.000 6.838.000 6.905.000
Sum opptjent egenkapital 0 2.817.000 2.654.000 2.640.000 2.712.000
Sum egenkapital 0 3.039.000 2.876.000 2.862.000 2.934.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 2.848.000 3.207.000 3.548.000 3.877.000
Leverandørgjeld 0 1.000 169.000 5.000 1.000
Betalbar skatt 0 37.000 91.000 81.000 74.000
Skyldig offentlige avgifter 0 3.000 1.000 26.000 -2.000
Utbytte -9.095.000 0 -277.000 -277.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 6.000 44.000 40.000 22.000
Sum kortsiktig gjeld 0 46.000 582.000 429.000 95.000
Sum gjeld og egenkapital 0 5.933.000 6.665.000 6.839.000 6.906.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 1.796.000 1.627.000 1.600.000 1.654.000
Likviditetsgrad 1 40 3.8 4.7 18.4
Likviditetsgrad 2 0 39.5 3.4 4.6 18.5
Soliditet 51.2 43.2 41.8 42.5
Resultatgrad 86.1 22.3 38.3 31.3 25.1
Rentedekningsgrad 259.8 6.3 9.3 6.3 7.7
Gjeldsgrad 1 1.3 1.4 1.4
Total kapitalrentabilitet 4.5 6.7 5 6.2
Signatur
21.01.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Svein TangenStyreleder76
Magne KolltveitStyremedlem58
Magnar UthaugStyremedlem72
Edvard Mikal KoppenStyremedlem67
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Alf Laurits Gullaksen5.6980
JAN OTTO ECKHOLM2.4465
Egil Arvid Husa5.6985
Fedje Eiendomsselskap AS9.92 
Fedje Eiendomsselskap AS9.92 
Fedje Eiendomsselskap AS9.92 
Edvard Mikal Koppen13.8267
GIDSKE BORGE KOLLTVEIT4.5556
HILDE KOPPEN3.90 
Magne Kolltveit4.7258
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00