Maress AS
Juridisk navn:  Maress AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Erik Jebsen Postboks 24 Slemdal Hvitstenveien 11 Fax:
0710 Oslo 1545 Hvitsten
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 830886222
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 01.03.1973
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
60,04%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.000 0 -29.000 -4.000 -4.000
Egenkapital: -1.607.000 -4.022.000 -4.022.000 -3.989.000 -3.986.000
Regnskap for Maress AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 -1.000 -8.000 -7.000
Driftsresultat 0 0 -1.000 -8.000 -7.000
Finansinntekter 1.000 0 -28.000 4.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 -28.000 4.000 4.000
Resultat før skatt 1.000 0 -29.000 -4.000 -4.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 0 -29.000 -4.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 30.000 30.000
Sum omløpsmidler 1.000 20.000 20.000 22.000 26.000
Sum eiendeler 1.000 20.000 20.000 52.000 56.000
Sum opptjent egenkapital -1.707.000 -4.122.000 -4.122.000 -4.089.000 -4.086.000
Sum egenkapital -1.607.000 -4.022.000 -4.022.000 -3.989.000 -3.986.000
Sum langsiktig gjeld 1.608.000 4.042.000 4.042.000 4.042.000 4.043.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.000 20.000 20.000 53.000 57.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 -1.000 -8.000 -7.000
Driftskostnader 0 0 -1.000 -8.000 -7.000
Driftsresultat 0 0 -1.000 -8.000 -7.000
Finansinntekter 1.000 0 -28.000 4.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 -28.000 4.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 0 -29.000 -4.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 30.000 30.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 30.000 30.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 18.000 18.000 20.000 15.000
Kasse, bank 1.000 2.000 2.000 2.000 12.000
Sum omløpsmidler 1.000 20.000 20.000 22.000 26.000
Sum eiendeler 1.000 20.000 20.000 52.000 56.000
Sum opptjent egenkapital -1.707.000 -4.122.000 -4.122.000 -4.089.000 -4.086.000
Sum egenkapital -1.607.000 -4.022.000 -4.022.000 -3.989.000 -3.986.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.608.000 4.042.000 4.042.000 4.042.000 4.043.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.000 20.000 20.000 53.000 57.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.000 20.000 20.000 22.000 26.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet -7526.4 -6993.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.0 -1.0
Total kapitalrentabilitet 1 0 -7.5 -5.3
Signatur
11.03.2016
STYREMEDLEMMENE HVER FOR SEG.
Prokurister
11.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Erik JebsenStyreleder69
Olav Jens Aga SundeStyremedlem75
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Erik Jebsen100.0069
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00