Roresanden Eiendom AS
Juridisk navn:  Roresanden Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37041366
c/o K. Igland Roresanden 109 Roresanden 109 Fax:
4885 Grimstad 4885 Grimstad
Fylke: Kommune:
Agder Grimstad
Org.nr: 912945871
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 21.02.1967
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Tor Løvberg As
Regnskapsfører: Landvik Regnskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
3,19%
Resultat  
  
5,14%
Egenkapital  
  
-30,99%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.002.000 971.000 956.000 952.000 903.000
Resultat: 675.000 642.000 637.000 618.000 603.000
Egenkapital: 2.167.000 3.140.000 3.636.000 3.740.000 3.861.000
Regnskap for Roresanden Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.002.000 971.000 956.000 952.000 903.000
Driftskostnader -328.000 -331.000 -321.000 -335.000 -304.000
Driftsresultat 673.000 641.000 635.000 616.000 598.000
Finansinntekter 2.000 1.000 2.000 2.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 1.000 2.000 2.000 5.000
Resultat før skatt 675.000 642.000 637.000 618.000 603.000
Skattekostnad -149.000 -138.000 -141.000 -140.000 -129.000
Årsresultat 527.000 504.000 497.000 478.000 474.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.765.000 1.985.000 2.205.000 2.425.000 2.645.000
Sum omløpsmidler 778.000 2.573.000 2.518.000 2.474.000 2.469.000
Sum eiendeler 2.543.000 4.558.000 4.723.000 4.899.000 5.114.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 72.000 193.000
Sum egenkapital 2.167.000 3.140.000 3.636.000 3.740.000 3.861.000
Sum langsiktig gjeld 169.000 218.000 280.000 346.000 418.000
Sum kortsiktig gjeld 206.000 1.199.000 807.000 813.000 835.000
Sum gjeld og egenkapital 2.542.000 4.557.000 4.723.000 4.899.000 5.114.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 956.000 0 0
Andre inntekter 1.002.000 971.000 0 952.000 903.000
Driftsinntekter 1.002.000 971.000 956.000 952.000 903.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -11.000 0
Avskrivning -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -108.000 -111.000 -101.000 -104.000 -84.000
Driftskostnader -328.000 -331.000 -321.000 -335.000 -304.000
Driftsresultat 673.000 641.000 635.000 616.000 598.000
Finansinntekter 2.000 1.000 2.000 2.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 1.000 2.000 2.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 527.000 504.000 497.000 478.000 474.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.765.000 1.985.000 2.205.000 2.425.000 2.645.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.765.000 1.985.000 2.205.000 2.425.000 2.645.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.765.000 1.985.000 2.205.000 2.425.000 2.645.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.000 50.000 46.000 42.000 41.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 777.000 2.523.000 2.472.000 2.432.000 2.428.000
Sum omløpsmidler 778.000 2.573.000 2.518.000 2.474.000 2.469.000
Sum eiendeler 2.543.000 4.558.000 4.723.000 4.899.000 5.114.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 72.000 193.000
Sum egenkapital 2.167.000 3.140.000 3.636.000 3.740.000 3.861.000
Sum avsetninger til forpliktelser 169.000 218.000 280.000 346.000 418.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 169.000 218.000 280.000 346.000 418.000
Leverandørgjeld 9.000 0 0 0 9.000
Betalbar skatt 197.000 199.000 207.000 212.000 226.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 206.000 1.199.000 807.000 813.000 835.000
Sum gjeld og egenkapital 2.542.000 4.557.000 4.723.000 4.899.000 5.114.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 572.000 1.374.000 1.711.000 1.661.000 1.634.000
Likviditetsgrad 1 3.8 2.1 3.1 3 3.0
Likviditetsgrad 2 3.8 2.1 3.1 3 3.0
Soliditet 85.2 68.9 7 76.3 75.5
Resultatgrad 67.2 6 66.4 64.7 66.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.5 0.3 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 26.6 14.1 13.5 12.6 11.8
Signatur
19.02.2020
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN ELLER NESTFORMANN
SAMMEN MED ET AV DE ØVRIGE STYREMEDLEMMER.
Prokurister
19.02.2020
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Kristen IglandStyreleder60
Anna Igland BendixenStyremedlem72
Nils IglandStyremedlem67
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Gerd Jorun Igland1.5066
HILDE IGLAND0.0255
ANDERS IGLAND3.2625
ÅSE IGLAND BERG2.4442
JAN IGLAND3.26 
Elin Igland Bendixen4.0046
FINN BERG BENDIXEN1.8071
Håkon Igland3.2627
HANNE IGLAND BENDIXEN4.0042
Anna Igland Bendixen10.2072
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00