Knuseriet As
Juridisk navn:  Knuseriet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 65 Rishaugveien 4 Fax:
8088 Bodø 8070 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 921758030
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 20.11.2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Siffo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -62.000
Egenkapital: -18.000
Regnskap for Knuseriet As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -62.000
Driftsresultat -62.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -62.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -62.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 160.000
Sum omløpsmidler 98.000
Sum eiendeler 258.000
Sum opptjent egenkapital -62.000
Sum egenkapital -18.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 276.000
Sum gjeld og egenkapital 258.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -62.000
Driftskostnader -62.000
Driftsresultat -62.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -62.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 160.000
Sum anleggsmidler 160.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 55.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 42.000
Sum omløpsmidler 98.000
Sum eiendeler 258.000
Sum opptjent egenkapital -62.000
Sum egenkapital -18.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 76.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 200.000
Sum kortsiktig gjeld 276.000
Sum gjeld og egenkapital 258.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -178.000
Likviditetsgrad 1 0.4
Likviditetsgrad 2 0.4
Soliditet -
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -15.3
Total kapitalrentabilitet -
Signatur
21.11.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Berit SivertsenStyreleder56
Håvard JentoftsenStyremedlem47
Tor Einar AlstadStyremedlem62
Kristen Anders HalsanStyremedlem65
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Terje Halsan AS50.00 
Alstad Maskin Holding As50.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00