Seasystems As
Juridisk navn:  Seasystems As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64956500
Postboks 24 Deliveien 10 Fax: 64956501
1541 Vestby 1540 Vestby
Fylke: Kommune: https://scanaoffshore....
Viken Vestby
Org.nr: 913199863
Aksjekapital: 13.000.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 02.01.1965
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
188,9%
Resultat  
  
935,78%
Egenkapital  
  
-21,57%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 160.114.000 55.422.000 47.558.000 59.433.000 108.383.000
Resultat: 16.759.000 1.618.000 1.731.000 125.000 9.832.000
Egenkapital: 29.968.000 38.209.000 36.591.000 34.860.000 34.735.000
Regnskap for Seasystems As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 160.114.000 55.422.000 47.558.000 59.433.000 108.383.000
Driftskostnader -143.152.000 -49.647.000 -45.739.000 -63.230.000 -100.021.000
Driftsresultat 16.963.000 5.776.000 1.818.000 -3.796.000 8.362.000
Finansinntekter 7.375.000 584.000 828.000 6.433.000 5.424.000
Finanskostnader -7.579.000 -4.741.000 -915.000 -2.513.000 -4.001.000
Finans -204.000 -4.157.000 -87.000 3.920.000 1.423.000
Resultat før skatt 16.759.000 1.618.000 1.731.000 125.000 9.832.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 16.759.000 1.618.000 1.731.000 125.000 9.832.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 407.000 170.000 205.000 284.000 659.000
Sum omløpsmidler 69.413.000 66.936.000 54.288.000 57.367.000 59.109.000
Sum eiendeler 69.820.000 67.106.000 54.493.000 57.651.000 59.768.000
Sum opptjent egenkapital 16.968.000 25.209.000 23.591.000 21.860.000 21.735.000
Sum egenkapital 29.968.000 38.209.000 36.591.000 34.860.000 34.735.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 39.852.000 28.897.000 17.902.000 22.791.000 25.033.000
Sum gjeld og egenkapital 69.820.000 67.106.000 54.493.000 57.651.000 59.768.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 160.114.000 55.422.000 47.558.000 59.433.000 107.936.000
Andre inntekter 0 0 0 0 447.000
Driftsinntekter 160.114.000 55.422.000 47.558.000 59.433.000 108.383.000
Varekostnad -106.451.000 -18.019.000 -14.563.000 -27.624.000 -63.008.000
Lønninger -27.587.000 -23.325.000 -22.218.000 -24.854.000 -26.341.000
Avskrivning -148.000 -146.000 -166.000 -514.000 -3.364.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.966.000 -8.157.000 -8.792.000 -10.238.000 -7.308.000
Driftskostnader -143.152.000 -49.647.000 -45.739.000 -63.230.000 -100.021.000
Driftsresultat 16.963.000 5.776.000 1.818.000 -3.796.000 8.362.000
Finansinntekter 7.375.000 584.000 828.000 6.433.000 5.424.000
Finanskostnader -7.579.000 -4.741.000 -915.000 -2.513.000 -4.001.000
Finans -204.000 -4.157.000 -87.000 3.920.000 1.423.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 16.759.000 1.618.000 1.731.000 125.000 9.832.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 358.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 407.000 170.000 205.000 284.000 302.000
Sum varige driftsmidler 407.000 170.000 205.000 284.000 302.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 407.000 170.000 205.000 284.000 659.000
Varebeholdning 4.861.000 0 785.000 1.087.000 1.546.000
Kundefordringer 17.880.000 3.232.000 6.022.000 9.299.000 3.267.000
Andre fordringer 46.672.000 63.704.000 47.481.000 46.982.000 48.847.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 5.449.000
Sum omløpsmidler 69.413.000 66.936.000 54.288.000 57.367.000 59.109.000
Sum eiendeler 69.820.000 67.106.000 54.493.000 57.651.000 59.768.000
Sum opptjent egenkapital 16.968.000 25.209.000 23.591.000 21.860.000 21.735.000
Sum egenkapital 29.968.000 38.209.000 36.591.000 34.860.000 34.735.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.681.000 2.924.000 3.336.000 998.000 4.534.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.154.000 1.723.000 1.460.000 1.750.000 1.860.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 31.016.000 24.250.000 13.107.000 20.043.000 18.640.000
Sum kortsiktig gjeld 39.852.000 28.897.000 17.902.000 22.791.000 25.033.000
Sum gjeld og egenkapital 69.820.000 67.106.000 54.493.000 57.651.000 59.768.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 29.561.000 38.039.000 36.386.000 34.576.000 34.076.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2.3 3 2.5 2.4
Likviditetsgrad 2 1.6 2.3 3 2.5 2.3
Soliditet 42.9 56.9 67.1 60.5 58.1
Resultatgrad 10.6 10.4 3.8 -6.4 7.7
Rentedekningsgrad 2.2 1.2 2 -1.5 3.4
Gjeldsgrad 1.3 0.8 0.5 0.7 0.7
Total kapitalrentabilitet 34.9 9.5 4.9 4.6 23.1
Signatur
20.05.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.05.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
 
Styre
NavnTittelAlder
Dag SchjervenStyreleder66
Anders HolmStyremedlem56
Styrk BekkenesStyremedlem46
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Scana Asa100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00