Digifact As
Juridisk navn:  Digifact As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Birkelandsvegen 2 Birkelandsvegen 2 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 921954727
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 19.12.2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: 0
Egenkapital: 54.000
Regnskap for Digifact As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 0
Skattekostnad 0
Årsresultat 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 60.000
Sum eiendeler 60.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 54.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000
Sum gjeld og egenkapital 60.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 60.000
Sum omløpsmidler 60.000
Sum eiendeler 60.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 54.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 6.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000
Sum gjeld og egenkapital 60.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 54.000
Likviditetsgrad 1 1
Likviditetsgrad 2 1
Soliditet 9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1
Total kapitalrentabilitet 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Sofia Ayala Dos Prazeres De Sousa VitorinoStyremedlem41
Michael ConradStyremedlem45
Hanne Blix LundøStyremedlem39
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Defacto Holding As50.00 
Bluesystems As50.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00