Telemark Bilhandel As
Juridisk navn:  Telemark Bilhandel As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Rødmyrlia 39 Rødmyrlia 39 Fax:
3735 Skien 3735 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 922957037
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 05.06.2019
Foretakstype: AS
Revisor: Kappa Revisjon ANS
Regnskapsfører: Aider Sør As
Utvikling:
Omsetning  
  
9,27%
Resultat  
  
-103,54%
Egenkapital  
  
-9,03%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 14.999.000 13.727.000
Resultat: -55.000 1.553.000
Egenkapital: 705.000 775.000
Regnskap for Telemark Bilhandel As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 14.999.000 13.727.000
Driftskostnader -15.049.000 -12.152.000
Driftsresultat -50.000 1.575.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -6.000 -21.000
Finans -6.000 -21.000
Resultat før skatt -55.000 1.553.000
Skattekostnad -36.000 -337.000
Årsresultat -90.000 1.216.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 92.000 104.000
Sum omløpsmidler 2.862.000 2.239.000
Sum eiendeler 2.954.000 2.343.000
Sum opptjent egenkapital 505.000 766.000
Sum egenkapital 705.000 775.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2.249.000 1.568.000
Sum gjeld og egenkapital 2.954.000 2.343.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.999.000 13.691.000
Andre inntekter 36.000
Driftsinntekter 14.999.000 13.727.000
Varekostnad -12.026.000 -10.743.000
Lønninger -581.000 -320.000
Avskrivning -27.000 -33.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -2.415.000 -1.056.000
Driftskostnader -15.049.000 -12.152.000
Driftsresultat -50.000 1.575.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -6.000 -21.000
Finans -6.000 -21.000
Konsernbidrag 0
Utbytte -150.000 -450.000
Årsresultat -90.000 1.216.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 92.000 104.000
Sum varige driftsmidler 92.000 104.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 92.000 104.000
Varebeholdning 1.749.000 1.412.000
Kundefordringer 110.000 39.000
Andre fordringer 930.000 655.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 73.000 133.000
Sum omløpsmidler 2.862.000 2.239.000
Sum eiendeler 2.954.000 2.343.000
Sum opptjent egenkapital 505.000 766.000
Sum egenkapital 705.000 775.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 1.554.000 482.000
Betalbar skatt 36.000 337.000
Skyldig offentlige avgifter 93.000 41.000
Utbytte -150.000 -450.000
Annen kortsiktig gjeld 567.000 257.000
Sum kortsiktig gjeld 2.249.000 1.568.000
Sum gjeld og egenkapital 2.954.000 2.343.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 613.000 671.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5
Soliditet 23.9 33.1
Resultatgrad -0.3 11.5
Rentedekningsgrad -8.3 7
Gjeldsgrad 3.2 2
Total kapitalrentabilitet -1.7 67.2
Signatur
23.08.2023
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Ny revisor, inngående balanse kan ikke verifiseres
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Sagad Abdul Hussein Al-SaadwnStyreleder25
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00