Holding Bs As
Juridisk navn:  Holding Bs As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Sildakongen Produksjon AS Postboks 23 Husøyvegen 163C Fax:
4296 Åkrehamn 4262 Avaldsnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 923320784
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 08.08.2019
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 0
Resultat: 2.494.000
Egenkapital: 6.358.000
Regnskap for Holding Bs As
Resultat 2019
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -6.000
Driftsresultat -6.000
Finansinntekter 2.500.000
Finanskostnader 0
Finans 2.500.000
Resultat før skatt 2.494.000
Skattekostnad 1.000
Årsresultat 2.496.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.363.000
Sum omløpsmidler 2.514.000
Sum eiendeler 8.877.000
Sum opptjent egenkapital -4.000
Sum egenkapital 6.358.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2.520.000
Sum gjeld og egenkapital 8.878.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -6.000
Driftskostnader -6.000
Driftsresultat -6.000
Finansinntekter 2.500.000
Finanskostnader 0
Finans 2.500.000
Konsernbidrag 0
Utbytte -2.500.000
Årsresultat 2.496.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 1.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 6.362.000
Sum anleggsmidler 6.363.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 14.000
Sum omløpsmidler 2.514.000
Sum eiendeler 8.877.000
Sum opptjent egenkapital -4.000
Sum egenkapital 6.358.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 20.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte -2.500.000
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2.520.000
Sum gjeld og egenkapital 8.878.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.000
Likviditetsgrad 1 1
Likviditetsgrad 2 1
Soliditet 71.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4
Total kapitalrentabilitet 28.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Bjørn SimonsenStyreleder69
Bjørn Sivert SimonsenStyremedlem40
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bjørn Simonsen Invest AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00