Aksjeselskapet Av 31. Mars 2020 As
Juridisk navn:  Aksjeselskapet Av 31. Mars 2020 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66752000
Postboks 157 Industriveien 16 Fax: 63971512
2051 Jessheim 2050 Jessheim
Fylke: Kommune: www.lmb.no
Viken Ullensaker
Org.nr: 914109981
Aksjekapital: 3.000.000 NOK
Etableringsdato: 31.05.1977
Foretakstype: AS
Tidligere navn: lantm-nnen maskin as
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
732,6%
Egenkapital  
  
13,39%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 13.760.000 0 7.492.000 542.646.000 624.564.000
Resultat: 15.961.000 1.917.000 -252.000 17.431.000 10.869.000
Egenkapital: 130.985.000 115.515.000 114.036.000 115.565.000 96.265.000
Regnskap for Aksjeselskapet Av 31. Mars 2020 As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 13.760.000 0 7.492.000 542.646.000 624.564.000
Driftskostnader -371.000 -415.000 -2.876.000 -525.913.000 -621.290.000
Driftsresultat 13.389.000 -415.000 4.616.000 16.733.000 3.274.000
Finansinntekter 2.572.000 2.332.000 1.700.000 7.010.000 25.471.000
Finanskostnader 0 0 -6.568.000 -6.312.000 -17.876.000
Finans 2.572.000 2.332.000 -4.868.000 698.000 7.595.000
Resultat før skatt 15.961.000 1.917.000 -252.000 17.431.000 10.869.000
Skattekostnad -491.000 -438.000 -1.519.000 -4.506.000 -3.597.000
Årsresultat 15.470.000 1.479.000 -1.771.000 12.925.000 7.272.000
Balanse          
Sum anleggsmidler -155.000 9.709.000 9.704.000 23.995.000 30.759.000
Sum omløpsmidler 131.858.000 106.631.000 105.301.000 107.863.000 313.195.000
Sum eiendeler 131.703.000 116.340.000 115.005.000 131.858.000 343.954.000
Sum opptjent egenkapital 91.812.000 76.342.000 74.863.000 76.392.000 63.467.000
Sum egenkapital 130.985.000 115.515.000 114.036.000 115.565.000 96.265.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 28.289.000
Sum kortsiktig gjeld 718.000 825.000 969.000 16.293.000 219.400.000
Sum gjeld og egenkapital 131.703.000 116.340.000 115.005.000 131.858.000 343.954.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 5.336.000 542.286.000 624.041.000
Andre inntekter 13.760.000 0 2.156.000 360.000 523.000
Driftsinntekter 13.760.000 0 7.492.000 542.646.000 624.564.000
Varekostnad -7.000 -179.000 -3.218.000 -492.677.000 -581.356.000
Lønninger 0 0 60.000 -15.681.000 -15.923.000
Avskrivning 0 0 -11.000 -27.000 -122.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -364.000 -236.000 293.000 -17.528.000 -23.889.000
Driftskostnader -371.000 -415.000 -2.876.000 -525.913.000 -621.290.000
Driftsresultat 13.389.000 -415.000 4.616.000 16.733.000 3.274.000
Finansinntekter 2.572.000 2.332.000 1.700.000 7.010.000 25.471.000
Finanskostnader 0 0 -6.568.000 -6.312.000 -17.876.000
Finans 2.572.000 2.332.000 -4.868.000 698.000 7.595.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 15.470.000 1.479.000 -1.771.000 12.925.000 7.272.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler -155.000 -135.000 -140.000 1.452.000 8.067.000
Fast eiendom 0 0 0 2.854.000 2.881.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 47.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 2.854.000 2.928.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 9.844.000 9.844.000 19.689.000 19.764.000
Sum anleggsmidler -155.000 9.709.000 9.704.000 23.995.000 30.759.000
Varebeholdning 0 0 0 0 112.228.000
Kundefordringer 0 0 1.843.000 12.042.000 92.846.000
Andre fordringer 0 106.631.000 19.000 3.474.000 5.192.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 208.000 738.000
Sum omløpsmidler 131.858.000 106.631.000 105.301.000 107.863.000 313.195.000
Sum eiendeler 131.703.000 116.340.000 115.005.000 131.858.000 343.954.000
Sum opptjent egenkapital 91.812.000 76.342.000 74.863.000 76.392.000 63.467.000
Sum egenkapital 130.985.000 115.515.000 114.036.000 115.565.000 96.265.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 28.289.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 34.000 4.804.000 140.844.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 28.289.000
Leverandørgjeld 0 0 246.000 1.840.000 73.644.000
Betalbar skatt 464.000 442.000 5.000 15.000 679.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 2.182.000 1.287.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 254.000 383.000 684.000 7.452.000 2.946.000
Sum kortsiktig gjeld 718.000 825.000 969.000 16.293.000 219.400.000
Sum gjeld og egenkapital 131.703.000 116.340.000 115.005.000 131.858.000 343.954.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 131.140.000 105.806.000 104.332.000 91.570.000 93.795.000
Likviditetsgrad 1 183.6 129.2 108.7 6.6 1.4
Likviditetsgrad 2 183.6 129.2 108.7 6.6 1.0
Soliditet 99.5 99.3 99.2 87.6 28.0
Resultatgrad 97.3 61.6 3.1 0.5
Rentedekningsgrad 0.7 2.7 1.6
Gjeldsgrad 0 0 0 0.1 2.6
Total kapitalrentabilitet 12.1 1.6 5.5 1 8.4
Signatur
17.04.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER OG
STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
17.04.2020
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Håkan Börje PetterssonStyreleder63
Erik Thomas BörjessonStyremedlem59
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
EK.FÖR. LANTMÄNNEN100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00