Birkelandgruppen Eiendom As
Juridisk navn:  Birkelandgruppen Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Linda Myklebust Nordåsvegen 201 C/O Astrid Annlaug Birkeland Birkelandshaugen 6 Fax:
5235 Rådal 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 923475060
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 27.09.2019
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Anne Britt Sperre As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 0
Resultat: -30.000
Egenkapital: 77.000
Regnskap for Birkelandgruppen Eiendom As
Resultat 2019
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -13.000
Driftsresultat -13.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -17.000
Finans -17.000
Resultat før skatt -30.000
Skattekostnad 7.000
Årsresultat -23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.852.000
Sum omløpsmidler 244.000
Sum eiendeler 2.096.000
Sum opptjent egenkapital -23.000
Sum egenkapital 77.000
Sum langsiktig gjeld 2.017.000
Sum kortsiktig gjeld 3.000
Sum gjeld og egenkapital 2.097.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -13.000
Driftskostnader -13.000
Driftsresultat -13.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -17.000
Finans -17.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 7.000
Fast eiendom 1.846.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 1.846.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 1.852.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 1.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 244.000
Sum omløpsmidler 244.000
Sum eiendeler 2.096.000
Sum opptjent egenkapital -23.000
Sum egenkapital 77.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 2.017.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000
Sum kortsiktig gjeld 3.000
Sum gjeld og egenkapital 2.097.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 241.000
Likviditetsgrad 1 81.3
Likviditetsgrad 2 81.3
Soliditet 3.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.8
Gjeldsgrad 26.2
Total kapitalrentabilitet -0.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Arild Andre LudvigsenStyreleder45
Linda Helen MyklebustStyremedlem47
Gislaug Nordis BirkelandStyremedlem68
Astrid Annbjørg BirkelandStyremedlem62
Stian Asle LudvigsenStyremedlem40
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Birkeland Gruppen As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00