Kvamme Associates As
Juridisk navn:  Kvamme Associates As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Frøyas gate 15 Frøyas gate 15 Fax:
0273 Oslo 273 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 924645474
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 21.01.2020
Foretakstype: AS
Revisor: Berge & Lundal Revisjonsselskap AS
Regnskapsfører: Statement As
Utvikling:
Omsetning  
  
-94,94%
Resultat  
  
125,16%
Egenkapital  
  
59,06%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020
Omsetning: 383.000 7.568.000 7.842.000
Resultat: 115.000 -457.000 624.000
Egenkapital: 237.000 149.000 510.000
Regnskap for Kvamme Associates As
Resultat 2022 2021 2020
Driftsinntekter 383.000 7.568.000 7.842.000
Driftskostnader -270.000 -8.014.000 -7.218.000
Driftsresultat 114.000 -445.000 624.000
Finansinntekter 4.000 5.000
Finanskostnader -2.000 18.000
Finans 2.000 23.000
Resultat før skatt 115.000 -457.000 624.000
Skattekostnad -27.000 101.000 -139.000
Årsresultat 88.000 -357.000 485.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 128.000 175.000 52.000
Sum omløpsmidler 143.000 1.104.000 2.287.000
Sum eiendeler 271.000 1.279.000 2.339.000
Sum opptjent egenkapital 212.000 124.000 485.000
Sum egenkapital 237.000 149.000 510.000
Sum langsiktig gjeld 3.000
Sum kortsiktig gjeld 34.000 1.131.000 1.826.000
Sum gjeld og egenkapital 270.000 1.279.000 2.338.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 383.000 7.568.000 7.842.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 383.000 7.568.000 7.842.000
Varekostnad -54.000 -7.374.000 -6.804.000
Lønninger
Avskrivning -20.000 -17.000 -6.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -196.000 -623.000 -408.000
Driftskostnader -270.000 -8.014.000 -7.218.000
Driftsresultat 114.000 -445.000 624.000
Finansinntekter 4.000 5.000
Finanskostnader -2.000 18.000
Finans 2.000 23.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 88.000 -357.000 485.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler 128.000 175.000 52.000
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 128.000 175.000 52.000
Varebeholdning
Kundefordringer 5.000 770.000 652.000
Andre fordringer 5.000 66.000 38.000
Sum investeringer
Kasse, bank 132.000 268.000 1.597.000
Sum omløpsmidler 143.000 1.104.000 2.287.000
Sum eiendeler 271.000 1.279.000 2.339.000
Sum opptjent egenkapital 212.000 124.000 485.000
Sum egenkapital 237.000 149.000 510.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 3.000
Leverandørgjeld 12.000 1.126.000 1.274.000
Betalbar skatt 136.000
Skyldig offentlige avgifter 22.000 37.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 5.000 380.000
Sum kortsiktig gjeld 34.000 1.131.000 1.826.000
Sum gjeld og egenkapital 270.000 1.279.000 2.338.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 109.000 -27.000 461.000
Likviditetsgrad 1 4.2 1.0 1.3
Likviditetsgrad 2 4.2 1.0 1.3
Soliditet 87.5 11.6 21.8
Resultatgrad 29.8 -5.9 8.0
Rentedekningsgrad 57.0 24.7
Gjeldsgrad 0.1 7.6 3.6
Total kapitalrentabilitet 43.5 -34.4 26.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
Helge KvammeStyreleder71
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kvamme Associates Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00