Vestland Bygg & Eiendom As
Juridisk navn:  Vestland Bygg & Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Espen Sagstad-Notøy Træsgrenda 52 Idrettsvegen 143 Fax:
5134 Flaktveit 5353 Straume
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 925082929
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 03.05.2020
Foretakstype: AS
Revisor: Revisor Vest As
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-57,43%
Resultat  
  
-74,42%
Egenkapital  
  
78,57%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020
Omsetning: 3.384.000 7.950.000 1.459.000
Resultat: 22.000 86.000 -144.000
Egenkapital: -6.000 -28.000 -114.000
Regnskap for Vestland Bygg & Eiendom As
Resultat 2022 2021 2020
Driftsinntekter 3.384.000 7.950.000 1.459.000
Driftskostnader -3.353.000 -7.858.000 -1.602.000
Driftsresultat 31.000 92.000 -143.000
Finansinntekter 5.000 1.000
Finanskostnader -14.000 -8.000 -1.000
Finans -9.000 -7.000 -1.000
Resultat før skatt 22.000 86.000 -144.000
Skattekostnad
Årsresultat 22.000 86.000 -144.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 102.000 136.000 26.000
Sum omløpsmidler 939.000 417.000 188.000
Sum eiendeler 1.041.000 553.000 214.000
Sum opptjent egenkapital -36.000 -58.000 -144.000
Sum egenkapital -6.000 -28.000 -114.000
Sum langsiktig gjeld 95.000 118.000
Sum kortsiktig gjeld 951.000 464.000 328.000
Sum gjeld og egenkapital 1.040.000 554.000 214.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.384.000 7.950.000 1.459.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 3.384.000 7.950.000 1.459.000
Varekostnad -917.000 -5.845.000 -494.000
Lønninger -1.801.000 -1.302.000 -809.000
Avskrivning -34.000 -32.000 -3.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -601.000 -679.000 -296.000
Driftskostnader -3.353.000 -7.858.000 -1.602.000
Driftsresultat 31.000 92.000 -143.000
Finansinntekter 5.000 1.000
Finanskostnader -14.000 -8.000 -1.000
Finans -9.000 -7.000 -1.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 22.000 86.000 -144.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 102.000 136.000 26.000
Sum varige driftsmidler 102.000 136.000 26.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 102.000 136.000 26.000
Varebeholdning
Kundefordringer 703.000 225.000 164.000
Andre fordringer 15.000 1.000
Sum investeringer
Kasse, bank 220.000 191.000 25.000
Sum omløpsmidler 939.000 417.000 188.000
Sum eiendeler 1.041.000 553.000 214.000
Sum opptjent egenkapital -36.000 -58.000 -144.000
Sum egenkapital -6.000 -28.000 -114.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 200.000
Sum langsiktig gjeld 95.000 118.000
Leverandørgjeld 118.000 150.000 78.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 464.000 185.000 175.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 169.000 128.000 74.000
Sum kortsiktig gjeld 951.000 464.000 328.000
Sum gjeld og egenkapital 1.040.000 554.000 214.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -12.000 -47.000 -140.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.9 0.6
Likviditetsgrad 2 1.0 0.9 0.6
Soliditet -0.6 -5.1 -53.3
Resultatgrad 0.9 1.2 -9.8
Rentedekningsgrad 2.2 11.5 -143.0
Gjeldsgrad -174.3 -20.8 -2.9
Total kapitalrentabilitet 3.5 16.8 -66.8
Signatur
31.05.2023
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Presisering om tapt aksjekapital
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
Christian EideStyreleder45
Arve SkageStyremedlem46
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Eide Invest & Consult As40.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00