Stig Alvheim Utemiljø As
Juridisk navn:  Stig Alvheim Utemiljø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40460966
Nordvikavegen 37A Nordvikavegen 37A Fax:
5357 Fjell 5357 Fjell
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 926489577
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 14.01.2021
Foretakstype: AS
Revisor: Revisor Vest As
Regnskapsfører: Økonomihuset As
Utvikling:
Omsetning  
  
78,56%
Resultat  
  
-10,93%
Egenkapital  
  
85,44%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021
Omsetning: 8.062.000 4.515.000
Resultat: 815.000 915.000
Egenkapital: 1.363.000 735.000
Regnskap for Stig Alvheim Utemiljø As
Resultat 2022 2021
Driftsinntekter 8.062.000 4.515.000
Driftskostnader -7.243.000 -3.596.000
Driftsresultat 819.000 920.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader -5.000 -5.000
Finans -4.000 -5.000
Resultat før skatt 815.000 915.000
Skattekostnad -187.000 -199.000
Årsresultat 628.000 716.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 786.000 891.000
Sum omløpsmidler 1.797.000 776.000
Sum eiendeler 2.583.000 1.667.000
Sum opptjent egenkapital 1.333.000 705.000
Sum egenkapital 1.363.000 735.000
Sum langsiktig gjeld 16.000 25.000
Sum kortsiktig gjeld 1.204.000 907.000
Sum gjeld og egenkapital 2.583.000 1.667.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.062.000 4.511.000
Andre inntekter 4.000
Driftsinntekter 8.062.000 4.515.000
Varekostnad -3.778.000 -1.485.000
Lønninger -2.090.000 -1.398.000
Avskrivning -217.000 -85.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -1.158.000 -628.000
Driftskostnader -7.243.000 -3.596.000
Driftsresultat 819.000 920.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader -5.000 -5.000
Finans -4.000 -5.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 628.000 716.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 591.000 704.000
Driftsløsøre 130.000 102.000
Sum varige driftsmidler 721.000 806.000
Sum finansielle anleggsmidler 65.000 85.000
Sum anleggsmidler 786.000 891.000
Varebeholdning
Kundefordringer 136.000 321.000
Andre fordringer 83.000 4.000
Sum investeringer
Kasse, bank 1.578.000 451.000
Sum omløpsmidler 1.797.000 776.000
Sum eiendeler 2.583.000 1.667.000
Sum opptjent egenkapital 1.333.000 705.000
Sum egenkapital 1.363.000 735.000
Sum avsetninger til forpliktelser 16.000 25.000
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 16.000 25.000
Leverandørgjeld 473.000 435.000
Betalbar skatt 195.000 175.000
Skyldig offentlige avgifter 382.000 162.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 155.000 136.000
Sum kortsiktig gjeld 1.204.000 907.000
Sum gjeld og egenkapital 2.583.000 1.667.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 593.000 -131.000
Likviditetsgrad 1 1.5 0.9
Likviditetsgrad 2 1.5 0.9
Soliditet 52.8 44.1
Resultatgrad 10.2 20.4
Rentedekningsgrad 163.8 184.0
Gjeldsgrad 0.9 1.3
Total kapitalrentabilitet 31.7 55.2
Signatur
14.09.2023
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Stig AlvheimStyreleder49
Maren Alvheim TelleVaramedlem38
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00