Vestland Boligutleie As
Juridisk navn:  Vestland Boligutleie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Søvikmarka 21F Søvikmarka 21F Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 927246899
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 26.05.2021
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kallesten Revisjon Og Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
319,64%
Resultat  
  
24,13%
Egenkapital  
  
-9,86%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021
Omsetning: 1.154.000 275.000
Resultat: -261.000 -344.000
Egenkapital: 2.385.000 2.646.000
Regnskap for Vestland Boligutleie As
Resultat 2022 2021
Driftsinntekter 1.154.000 275.000
Driftskostnader -1.012.000 -561.000
Driftsresultat 142.000 -286.000
Finansinntekter
Finanskostnader -404.000 -58.000
Finans -404.000 -58.000
Resultat før skatt -261.000 -344.000
Skattekostnad
Årsresultat -261.000 -344.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.486.000 6.525.000
Sum omløpsmidler 328.000 119.000
Sum eiendeler 13.814.000 6.644.000
Sum opptjent egenkapital -606.000 -344.000
Sum egenkapital 2.385.000 2.646.000
Sum langsiktig gjeld 11.319.000 3.844.000
Sum kortsiktig gjeld 110.000 153.000
Sum gjeld og egenkapital 13.813.000 6.643.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter 1.154.000 275.000
Driftsinntekter 1.154.000 275.000
Varekostnad
Lønninger -10.000
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -1.002.000 -561.000
Driftskostnader -1.012.000 -561.000
Driftsresultat 142.000 -286.000
Finansinntekter
Finanskostnader -404.000 -58.000
Finans -404.000 -58.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -261.000 -344.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 13.486.000 6.525.000
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler 13.486.000 6.525.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 13.486.000 6.525.000
Varebeholdning 40.000 34.000
Kundefordringer 4.000
Andre fordringer 26.000 8.000
Sum investeringer
Kasse, bank 258.000 77.000
Sum omløpsmidler 328.000 119.000
Sum eiendeler 13.814.000 6.644.000
Sum opptjent egenkapital -606.000 -344.000
Sum egenkapital 2.385.000 2.646.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 11.319.000 3.844.000
Leverandørgjeld 20.000 126.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 89.000 27.000
Sum kortsiktig gjeld 110.000 153.000
Sum gjeld og egenkapital 13.813.000 6.643.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 218.000 -34.000
Likviditetsgrad 1 3.0 0.8
Likviditetsgrad 2 2.6 0.6
Soliditet 17.3 39.8
Resultatgrad 12.3 -104.0
Rentedekningsgrad 0.4 -4.9
Gjeldsgrad 4.8 1.5
Total kapitalrentabilitet 1.0 -4.3
Signatur
15.06.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Magne SivertsenStyreleder38
Lena Kåsin SivertsenStyremedlem39
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Sivertsen Kapital As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00