Bergen Boligutleie AS
Juridisk navn:  Bergen Boligutleie AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41850061
Eldshovden 3A Eldshovden 3A Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 976929586
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 13.11.1996
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vekstra Hardanger Og Voss As
Utvikling:
Omsetning  
  
71,89%
Resultat  
  
121,22%
Egenkapital  
  
36,93%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.798.000 1.046.000 1.084.000 1.050.000 872.000
Resultat: 1.230.000 556.000 574.000 537.000 302.000
Egenkapital: 3.511.000 2.564.000 2.141.000 1.711.000 1.319.000
Regnskap for Bergen Boligutleie AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.798.000 1.046.000 1.084.000 1.050.000 872.000
Driftskostnader -409.000 -319.000 -328.000 -294.000 -291.000
Driftsresultat 1.390.000 727.000 756.000 757.000 581.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -160.000 -171.000 -182.000 -221.000 -280.000
Finans -160.000 -171.000 -182.000 -221.000 -279.000
Resultat før skatt 1.230.000 556.000 574.000 537.000 302.000
Skattekostnad -283.000 -133.000 -144.000 -145.000 -82.000
Årsresultat 947.000 422.000 431.000 392.000 220.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.996.000 8.320.000 8.320.000 8.320.000 8.320.000
Sum omløpsmidler 668.000 306.000 352.000 376.000 269.000
Sum eiendeler 10.664.000 8.626.000 8.672.000 8.696.000 8.589.000
Sum opptjent egenkapital 3.411.000 2.464.000 2.041.000 1.611.000 1.219.000
Sum egenkapital 3.511.000 2.564.000 2.141.000 1.711.000 1.319.000
Sum langsiktig gjeld 6.631.000 5.703.000 6.150.000 6.598.000 7.020.000
Sum kortsiktig gjeld 523.000 360.000 381.000 387.000 251.000
Sum gjeld og egenkapital 10.665.000 8.627.000 8.672.000 8.696.000 8.590.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 194.000 253.000 311.000 288.000 235.000
Andre inntekter 1.604.000 793.000 773.000 762.000 637.000
Driftsinntekter 1.798.000 1.046.000 1.084.000 1.050.000 872.000
Varekostnad -23.000 -11.000 -6.000 -6.000 -7.000
Lønninger 0 0 0 -6.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -386.000 -308.000 -322.000 -282.000 -284.000
Driftskostnader -409.000 -319.000 -328.000 -294.000 -291.000
Driftsresultat 1.390.000 727.000 756.000 757.000 581.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -160.000 -171.000 -182.000 -221.000 -280.000
Finans -160.000 -171.000 -182.000 -221.000 -279.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 947.000 422.000 431.000 392.000 220.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 9.366.000 8.320.000 8.320.000 8.320.000 8.320.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 630.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 9.996.000 8.320.000 8.320.000 8.320.000 8.320.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.996.000 8.320.000 8.320.000 8.320.000 8.320.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.000 12.000 0 19.000 0
Andre fordringer 0 0 1.000 3.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 666.000 294.000 351.000 354.000 267.000
Sum omløpsmidler 668.000 306.000 352.000 376.000 269.000
Sum eiendeler 10.664.000 8.626.000 8.672.000 8.696.000 8.589.000
Sum opptjent egenkapital 3.411.000 2.464.000 2.041.000 1.611.000 1.219.000
Sum egenkapital 3.511.000 2.564.000 2.141.000 1.711.000 1.319.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.631.000 5.703.000 6.150.000 6.598.000 7.020.000
Leverandørgjeld 19.000 9.000 2.000 0 0
Betalbar skatt 283.000 133.000 144.000 145.000 82.000
Skyldig offentlige avgifter 37.000 53.000 70.000 63.000 53.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 184.000 165.000 165.000 179.000 117.000
Sum kortsiktig gjeld 523.000 360.000 381.000 387.000 251.000
Sum gjeld og egenkapital 10.665.000 8.627.000 8.672.000 8.696.000 8.590.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 145.000 -54.000 -29.000 -11.000 18.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.9 0.9 1.0 1.1
Likviditetsgrad 2 1.3 0.9 0.9 1.0 1.1
Soliditet 32.9 29.7 24.7 19.7 15.4
Resultatgrad 77.3 69.5 69.7 72.1 66.6
Rentedekningsgrad 8.7 4.3 4.2 3.4 2.1
Gjeldsgrad 2 2.4 3.1 4.1 5.5
Total kapitalrentabilitet 1 8.4 8.7 8.7 6.8
Signatur
30.05.2012
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
30.05.2012
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Trygve MatthiessenStyreleder60
Erling MatthiessenStyremedlem34
Else Marie NesheimStyremedlem58
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Trygve Matthiessen100.0060
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00