Seim Trær Og Planter AS
Juridisk navn:  Seim Trær Og Planter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69819880
Veslemona 176 Veslemona 176 Fax: 69819881
1850 Mysen 1850 Mysen
Fylke: Kommune: www.seim.no
Viken Indre Østfold
Org.nr: 915775454
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 01.12.1965
Foretakstype: AS
Revisor: Center Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-24,91%
Resultat  
  
114,45%
Egenkapital  
  
-31,52%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.519.000 6.018.000 9.083.000 9.824.000 10.734.000
Resultat: 51.000 -353.000 1.485.000 686.000 2.174.000
Egenkapital: 3.369.000 4.920.000 5.191.000 4.077.000 3.577.000
Regnskap for Seim Trær Og Planter AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.519.000 6.018.000 9.083.000 9.824.000 10.734.000
Driftskostnader -4.351.000 -6.346.000 -7.544.000 -9.053.000 -8.406.000
Driftsresultat 168.000 -328.000 1.540.000 771.000 2.327.000
Finansinntekter 13.000 2.000 16.000 3.000 35.000
Finanskostnader -130.000 -26.000 -71.000 -88.000 -189.000
Finans -117.000 -24.000 -55.000 -85.000 -154.000
Resultat før skatt 51.000 -353.000 1.485.000 686.000 2.174.000
Skattekostnad -13.000 81.000 -371.000 -185.000 -583.000
Årsresultat 38.000 -272.000 1.114.000 501.000 1.591.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 98.000 184.000 42.000 94.000 174.000
Sum omløpsmidler 6.978.000 5.378.000 6.306.000 5.376.000 5.154.000
Sum eiendeler 7.076.000 5.562.000 6.348.000 5.470.000 5.328.000
Sum opptjent egenkapital 1.222.000 3.085.000 3.356.000 2.242.000 1.742.000
Sum egenkapital 3.369.000 4.920.000 5.191.000 4.077.000 3.577.000
Sum langsiktig gjeld 1.912.000 0 200.000 399.000 605.000
Sum kortsiktig gjeld 1.795.000 642.000 958.000 994.000 1.146.000
Sum gjeld og egenkapital 7.076.000 5.562.000 6.349.000 5.470.000 5.328.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.396.000 5.998.000 9.072.000 9.797.000 10.589.000
Andre inntekter 123.000 20.000 11.000 27.000 145.000
Driftsinntekter 4.519.000 6.018.000 9.083.000 9.824.000 10.734.000
Varekostnad -574.000 -3.010.000 -4.335.000 -5.154.000 -4.583.000
Lønninger -1.695.000 -2.049.000 -2.101.000 -2.251.000 -1.972.000
Avskrivning -33.000 -19.000 -57.000 -80.000 -80.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.049.000 -1.691.000 -1.609.000 -1.664.000 -1.551.000
Driftskostnader -4.351.000 -6.346.000 -7.544.000 -9.053.000 -8.406.000
Driftsresultat 168.000 -328.000 1.540.000 771.000 2.327.000
Finansinntekter 13.000 2.000 16.000 3.000 35.000
Finanskostnader -130.000 -26.000 -71.000 -88.000 -189.000
Finans -117.000 -24.000 -55.000 -85.000 -154.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -300.000
Årsresultat 38.000 -272.000 1.114.000 501.000 1.591.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 86.000 5.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 89.000 28.000 69.000 110.000
Driftsløsøre 56.000 0 0 16.000 55.000
Sum varige driftsmidler 56.000 89.000 28.000 85.000 165.000
Sum finansielle anleggsmidler 42.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Sum anleggsmidler 98.000 184.000 42.000 94.000 174.000
Varebeholdning 6.070.000 5.110.000 4.687.000 4.129.000 4.033.000
Kundefordringer 345.000 89.000 101.000 105.000 578.000
Andre fordringer 80.000 133.000 132.000 172.000 218.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 84.000 46.000 1.386.000 970.000 324.000
Sum omløpsmidler 6.978.000 5.378.000 6.306.000 5.376.000 5.154.000
Sum eiendeler 7.076.000 5.562.000 6.348.000 5.470.000 5.328.000
Sum opptjent egenkapital 1.222.000 3.085.000 3.356.000 2.242.000 1.742.000
Sum egenkapital 3.369.000 4.920.000 5.191.000 4.077.000 3.577.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.000 0 0 7.000 34.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.201.000 31.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.912.000 0 200.000 399.000 605.000
Leverandørgjeld 285.000 199.000 110.000 173.000 50.000
Betalbar skatt 3.000 0 383.000 211.000 500.000
Skyldig offentlige avgifter 136.000 77.000 140.000 144.000 155.000
Utbytte 0 0 0 0 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 170.000 335.000 325.000 466.000 142.000
Sum kortsiktig gjeld 1.795.000 642.000 958.000 994.000 1.146.000
Sum gjeld og egenkapital 7.076.000 5.562.000 6.349.000 5.470.000 5.328.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.183.000 4.736.000 5.348.000 4.382.000 4.008.000
Likviditetsgrad 1 3.9 8.4 6.6 5.4 4.5
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 1.7 1.3 1.0
Soliditet 47.6 88.5 81.8 74.5 67.1
Resultatgrad 3.7 -5.5 1 7.8 21.7
Rentedekningsgrad 1.3 -12.6 21.7 8.8 12.5
Gjeldsgrad 1.1 0.1 0.2 0.3 0.5
Total kapitalrentabilitet 2.6 -5.9 24.5 14.1 44.3
Signatur
03.07.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
03.07.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Bjørn Vidar EngenStyreleder49
Bård Ragnar Kirkeby BrødremoenStyremedlem48
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Brødremoen Og Engen Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00