Alver Blikk Og Tak As
Juridisk navn:  Alver Blikk Og Tak As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skarsvegen 611 Skarsvegen 611 Fax:
5911 Alversund 5911 Alversund
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 930284068
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 08.11.2022
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2022
Omsetning: 96.000
Resultat: -158.000
Egenkapital: -134.000
Regnskap for Alver Blikk Og Tak As
Resultat 2022
Driftsinntekter 96.000
Driftskostnader -256.000
Driftsresultat -158.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt -158.000
Skattekostnad
Årsresultat -158.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 49.000
Sum omløpsmidler 45.000
Sum eiendeler 94.000
Sum opptjent egenkapital -158.000
Sum egenkapital -134.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 227.000
Sum gjeld og egenkapital 93.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 96.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 96.000
Varekostnad -172.000
Lønninger -41.000
Avskrivning -1.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -42.000
Driftskostnader -256.000
Driftsresultat -158.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -158.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 49.000
Sum varige driftsmidler 49.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 49.000
Varebeholdning
Kundefordringer 2.000
Andre fordringer 31.000
Sum investeringer
Kasse, bank 12.000
Sum omløpsmidler 45.000
Sum eiendeler 94.000
Sum opptjent egenkapital -158.000
Sum egenkapital -134.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 213.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 7.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 7.000
Sum kortsiktig gjeld 227.000
Sum gjeld og egenkapital 93.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -182.000
Likviditetsgrad 1 0.2
Likviditetsgrad 2 0.2
Soliditet -144.1
Resultatgrad -164.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.7
Total kapitalrentabilitet -169.9
Signatur
09.12.2022
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Wenche HeimvikStyreleder65
Morten HeimvikStyremedlem41
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00