Coca-Cola Norge AS
Juridisk navn:  Coca-Cola Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67924000
Postboks 460 Robsrudskogen 5 Fax: 67924001
1471 Lørenskog 1470 Lørenskog
Fylke: Kommune: www.coca-cola.no
Viken Lørenskog
Org.nr: 916693869
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 20.12.1979
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
8,07%
Resultat  
  
38,68%
Egenkapital  
  
6,13%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 25.107.000 23.232.000 18.204.000 25.379.000 16.384.000
Resultat: 1.581.000 1.140.000 805.000 1.405.000 692.000
Egenkapital: 21.334.000 20.102.000 19.270.000 18.695.000 17.668.000
Regnskap for Coca-Cola Norge AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 25.107.000 23.232.000 18.204.000 25.379.000 16.384.000
Driftskostnader -23.867.000 -22.062.000 -17.325.000 -23.664.000 -15.470.000
Driftsresultat 1.241.000 1.170.000 879.000 1.714.000 913.000
Finansinntekter 399.000 65.000 3.661.000 194.000 63.000
Finanskostnader -59.000 -95.000 -3.736.000 -503.000 -284.000
Finans 340.000 -30.000 -75.000 -309.000 -221.000
Resultat før skatt 1.581.000 1.140.000 805.000 1.405.000 692.000
Skattekostnad -348.000 -308.000 -229.000 -379.000 -253.000
Årsresultat 1.232.000 832.000 575.000 1.026.000 439.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.673.000 1.305.000 1.143.000 1.120.000 986.000
Sum omløpsmidler 35.066.000 32.222.000 27.336.000 25.626.000 23.466.000
Sum eiendeler 36.739.000 33.527.000 28.479.000 26.746.000 24.452.000
Sum opptjent egenkapital 11.334.000 10.102.000 9.270.000 0 0
Sum egenkapital 21.334.000 20.102.000 19.270.000 18.695.000 17.668.000
Sum langsiktig gjeld 6.563.000 4.404.000 3.322.000 2.441.000 2.295.000
Sum kortsiktig gjeld 8.842.000 9.022.000 5.886.000 5.611.000 4.487.000
Sum gjeld og egenkapital 36.739.000 33.528.000 28.478.000 26.747.000 24.450.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.107.000 23.232.000 18.204.000 25.379.000 16.384.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 25.107.000 23.232.000 18.204.000 25.379.000 16.384.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -15.045.000 -16.549.000 -12.445.000 -17.467.000 -12.154.000
Avskrivning -87.000 -156.000 -235.000 -174.000 -111.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.735.000 -5.357.000 -4.645.000 -6.023.000 -3.205.000
Driftskostnader -23.867.000 -22.062.000 -17.325.000 -23.664.000 -15.470.000
Driftsresultat 1.241.000 1.170.000 879.000 1.714.000 913.000
Finansinntekter 399.000 65.000 3.661.000 194.000 63.000
Finanskostnader -59.000 -95.000 -3.736.000 -503.000 -284.000
Finans 340.000 -30.000 -75.000 -309.000 -221.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.232.000 832.000 575.000 1.026.000 439.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.469.000 998.000 796.000 606.000 599.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 204.000 307.000 347.000 514.000 386.000
Sum varige driftsmidler 204.000 307.000 347.000 514.000 386.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.673.000 1.305.000 1.143.000 1.120.000 986.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 8.902.000 0
Andre fordringer 254.000 172.000 152.000 0 10.201.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.892.000 10.721.000 11.760.000 16.723.000 13.264.000
Sum omløpsmidler 35.066.000 32.222.000 27.336.000 25.626.000 23.466.000
Sum eiendeler 36.739.000 33.527.000 28.479.000 26.746.000 24.452.000
Sum opptjent egenkapital 11.334.000 10.102.000 9.270.000 0 0
Sum egenkapital 21.334.000 20.102.000 19.270.000 18.695.000 17.668.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.563.000 4.404.000 3.322.000 2.441.000 2.295.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.594.000 2.218.000 2.018.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.563.000 4.404.000 3.322.000 2.441.000 2.295.000
Leverandørgjeld 937.000 370.000 454.000 1.499.000 1.353.000
Betalbar skatt 819.000 510.000 419.000 385.000 384.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 698.000 646.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.492.000 5.924.000 2.995.000 3.029.000 2.105.000
Sum kortsiktig gjeld 8.842.000 9.022.000 5.886.000 5.611.000 4.487.000
Sum gjeld og egenkapital 36.739.000 33.528.000 28.478.000 26.747.000 24.450.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 26.224.000 23.200.000 21.450.000 20.015.000 18.979.000
Likviditetsgrad 1 4 3.6 4.6 4.6 5.2
Likviditetsgrad 2 4 3.6 4.6 4.6 5.3
Soliditet 58.1 6 67.7 69.9 72.3
Resultatgrad 4.9 5 4.8 6.8 5.6
Rentedekningsgrad 2 12.3 0.2 3.4 3.4
Gjeldsgrad 0.7 0.7 0.5 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 4.5 3.7 15.9 7.1 4.0
Signatur
13.04.2011
STYRETS FORMANN ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Karen Ann HuffmanStyreleder52
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
PRODUCT SERVICES INC. REFRESHMENT100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00