Værnes AS
Juridisk navn:  Værnes AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73870300
Skippergata 7 Nyhavna Skippergata 7 Fax: 73870310
7042 Trondheim 7042 Trondheim
Fylke: Kommune: www.haraldvarnes.no
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 917249431
Aksjekapital: 800.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 01.07.1970
Foretakstype: AS
Tidligere navn: harald værnes as
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
39,61%
Resultat  
  
-57,08%
Egenkapital  
  
2,91%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 27.596.000 19.766.000 21.648.000 21.173.000 20.042.000
Resultat: 1.245.000 2.901.000 783.000 1.002.000 931.000
Egenkapital: 2.826.000 2.746.000 2.509.000 2.451.000 2.366.000
Regnskap for Værnes AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 27.596.000 19.766.000 21.648.000 21.173.000 20.042.000
Driftskostnader -25.514.000 -17.516.000 -20.886.000 -20.200.000 -19.384.000
Driftsresultat 2.082.000 2.251.000 763.000 973.000 658.000
Finansinntekter -835.000 650.000 21.000 31.000 276.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -2.000 -2.000
Finans -836.000 649.000 20.000 29.000 274.000
Resultat før skatt 1.245.000 2.901.000 783.000 1.002.000 931.000
Skattekostnad -451.000 -604.000 -205.000 -217.000 -256.000
Årsresultat 794.000 2.297.000 578.000 785.000 675.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 106.000 920.000 254.000 288.000 325.000
Sum omløpsmidler 7.791.000 9.832.000 7.246.000 6.237.000 6.428.000
Sum eiendeler 7.897.000 10.752.000 7.500.000 6.525.000 6.753.000
Sum opptjent egenkapital 2.026.000 1.946.000 1.709.000 1.651.000 1.566.000
Sum egenkapital 2.826.000 2.746.000 2.509.000 2.451.000 2.366.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 40.000
Sum kortsiktig gjeld 5.071.000 8.006.000 4.991.000 4.074.000 4.347.000
Sum gjeld og egenkapital 7.897.000 10.752.000 7.500.000 6.525.000 6.753.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.969.000 19.704.000 21.602.000 21.173.000 20.023.000
Andre inntekter 628.000 62.000 46.000 0 18.000
Driftsinntekter 27.596.000 19.766.000 21.648.000 21.173.000 20.042.000
Varekostnad -11.187.000 -4.297.000 -8.655.000 -7.293.000 -7.609.000
Lønninger -11.886.000 -10.702.000 -9.783.000 -10.293.000 -9.172.000
Avskrivning -20.000 -6.000 -37.000 -69.000 -102.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.421.000 -2.511.000 -2.411.000 -2.545.000 -2.501.000
Driftskostnader -25.514.000 -17.516.000 -20.886.000 -20.200.000 -19.384.000
Driftsresultat 2.082.000 2.251.000 763.000 973.000 658.000
Finansinntekter -835.000 650.000 21.000 31.000 276.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -2.000 -2.000
Finans -836.000 649.000 20.000 29.000 274.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -714.000 -2.060.000 -520.000 -700.000 -610.000
Årsresultat 794.000 2.297.000 578.000 785.000 675.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 11.000 17.000 23.000 25.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 92.000 49.000 13.000 46.000 108.000
Sum varige driftsmidler 92.000 49.000 13.000 46.000 108.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 854.000 217.000 217.000 217.000
Sum anleggsmidler 106.000 920.000 254.000 288.000 325.000
Varebeholdning 421.000 476.000 423.000 417.000 427.000
Kundefordringer 5.280.000 3.727.000 3.890.000 3.235.000 3.154.000
Andre fordringer 328.000 886.000 557.000 1.387.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.761.000 4.742.000 2.376.000 1.198.000 2.835.000
Sum omløpsmidler 7.791.000 9.832.000 7.246.000 6.237.000 6.428.000
Sum eiendeler 7.897.000 10.752.000 7.500.000 6.525.000 6.753.000
Sum opptjent egenkapital 2.026.000 1.946.000 1.709.000 1.651.000 1.566.000
Sum egenkapital 2.826.000 2.746.000 2.509.000 2.451.000 2.366.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 40.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 40.000
Leverandørgjeld 1.247.000 2.559.000 1.847.000 589.000 818.000
Betalbar skatt 445.000 598.000 203.000 282.000 195.000
Skyldig offentlige avgifter 1.547.000 1.657.000 1.459.000 1.562.000 1.327.000
Utbytte -714.000 -2.060.000 -520.000 -700.000 -610.000
Annen kortsiktig gjeld 1.118.000 1.132.000 963.000 941.000 1.398.000
Sum kortsiktig gjeld 5.071.000 8.006.000 4.991.000 4.074.000 4.347.000
Sum gjeld og egenkapital 7.897.000 10.752.000 7.500.000 6.525.000 6.753.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.720.000 1.826.000 2.255.000 2.163.000 2.081.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.2 1.5 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 1.5 1.2 1.4 1.5 1.4
Soliditet 35.8 25.5 33.5 37.6 35.0
Resultatgrad 7.5 11.4 3.5 4.6 3.3
Rentedekningsgrad 2 2 7 502.0 467.0
Gjeldsgrad 1.8 2.9 2 1.7 1.9
Total kapitalrentabilitet 15.8 2 10.5 15.4 13.8
Signatur
23.03.2020
FORMANN ALENE ELLER AV DE ØVRIGE STYREMEDLEMMER I
FELLESSKAP.
Prokurister
23.03.2020
PROKURA
STUBBAN SVEIN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Svein StubbanStyreleder66
Lasse AspmoStyremedlem49
Odd Petter JohnsenStyremedlem64
Anders Østmo StubbanStyremedlem35
Torkild KaasbøllStyremedlem53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Tokaa Holding As10.00 
Aspmo Finans As30.00 
Stubban Finans AS60.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00