Nordlux As
Juridisk navn:  Nordlux As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51886300
Østre Havnegade 34 Røynebergsletta 33 Fax: 51886301
9999 Utlandet 4033 Stavanger
Fylke: Kommune: www.lampekonsulenten.no
Rogaland Stavanger
Org.nr: 917573565
Aksjekapital: 2.000.320 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 09.11.1981
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Stangeland Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4,08%
Resultat  
  
-99,55%
Egenkapital  
  
0,02%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 28.830.000 30.056.000 25.179.000 36.856.000 50.947.000
Resultat: 7.000 1.559.000 -294.000 4.776.000 6.635.000
Egenkapital: 4.202.000 4.201.000 4.201.000 4.524.000 4.091.000
Regnskap for Nordlux As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 28.830.000 30.056.000 25.179.000 36.856.000 50.947.000
Driftskostnader -28.810.000 -28.475.000 -25.252.000 -31.371.000 -44.783.000
Driftsresultat 19.000 1.581.000 -73.000 5.486.000 6.163.000
Finansinntekter 168.000 332.000 417.000 410.000 1.705.000
Finanskostnader -180.000 -354.000 -639.000 -1.119.000 -1.233.000
Finans -12.000 -22.000 -222.000 -709.000 472.000
Resultat før skatt 7.000 1.559.000 -294.000 4.776.000 6.635.000
Skattekostnad -5.000 -278.000 -28.000 -1.199.000 -1.802.000
Årsresultat 1.000 1.281.000 -323.000 3.577.000 4.833.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 60.000 66.000 102.000 189.000 520.000
Sum omløpsmidler 8.621.000 9.198.000 7.604.000 11.761.000 21.260.000
Sum eiendeler 8.681.000 9.264.000 7.706.000 11.950.000 21.780.000
Sum opptjent egenkapital 2.195.000 2.194.000 2.194.000 2.517.000 2.084.000
Sum egenkapital 4.202.000 4.201.000 4.201.000 4.524.000 4.091.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.480.000 5.063.000 3.505.000 7.426.000 17.688.000
Sum gjeld og egenkapital 8.682.000 9.264.000 7.706.000 11.950.000 21.779.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.830.000 30.056.000 25.179.000 36.856.000 50.947.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 28.830.000 30.056.000 25.179.000 36.856.000 50.947.000
Varekostnad -18.196.000 -18.213.000 -15.513.000 -20.623.000 -31.877.000
Lønninger -2.919.000 -2.869.000 -2.700.000 -3.693.000 -4.981.000
Avskrivning 0 -11.000 -59.000 -343.000 -549.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.695.000 -7.382.000 -6.980.000 -6.712.000 -7.376.000
Driftskostnader -28.810.000 -28.475.000 -25.252.000 -31.371.000 -44.783.000
Driftsresultat 19.000 1.581.000 -73.000 5.486.000 6.163.000
Finansinntekter 168.000 332.000 417.000 410.000 1.705.000
Finanskostnader -180.000 -354.000 -639.000 -1.119.000 -1.233.000
Finans -12.000 -22.000 -222.000 -709.000 472.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.281.000 0 -3.145.000 -10.000.000
Årsresultat 1.000 1.281.000 -323.000 3.577.000 4.833.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 60.000 66.000 90.000 142.000 400.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 47.000 120.000
Sum varige driftsmidler 0 0 11.000 47.000 120.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 60.000 66.000 102.000 189.000 520.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 6.446.000 5.263.000 4.864.000 8.725.000 18.374.000
Andre fordringer 520.000 608.000 325.000 963.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.656.000 3.327.000 2.415.000 2.073.000 2.866.000
Sum omløpsmidler 8.621.000 9.198.000 7.604.000 11.761.000 21.260.000
Sum eiendeler 8.681.000 9.264.000 7.706.000 11.950.000 21.780.000
Sum opptjent egenkapital 2.195.000 2.194.000 2.194.000 2.517.000 2.084.000
Sum egenkapital 4.202.000 4.201.000 4.201.000 4.524.000 4.091.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.493.000 925.000 1.071.000 1.312.000 1.714.000
Betalbar skatt 0 253.000 0 1.205.000 1.065.000
Skyldig offentlige avgifter 1.771.000 1.492.000 1.457.000 269.000 2.323.000
Utbytte 0 -1.281.000 0 -3.145.000 -10.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.215.000 2.393.000 977.000 1.495.000 2.586.000
Sum kortsiktig gjeld 4.480.000 5.063.000 3.505.000 7.426.000 17.688.000
Sum gjeld og egenkapital 8.682.000 9.264.000 7.706.000 11.950.000 21.779.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.141.000 4.135.000 4.099.000 4.335.000 3.572.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.8 2.2 1.6 1.2
Likviditetsgrad 2 1.9 1.8 2.2 1.6 1.3
Soliditet 48.4 45.3 54.5 37.9 18.8
Resultatgrad 0.1 5.3 -0.3 14.9 12.1
Rentedekningsgrad 0.1 4.5 -0.1 4.9 6.4
Gjeldsgrad 1.1 1.2 0.8 1.6 4.3
Total kapitalrentabilitet 2.2 20.6 4.5 49.3 36.1
Signatur
20.03.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP ELLER STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
20.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Kristian KoldingStyreleder72
Niels Skov JakobsenStyremedlem44
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
NORDLUX INVEST AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00