Borge Grafisk AS
Juridisk navn:  Borge Grafisk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55100590
Storrinden 131 Ytrebygdsvegen 37 Fax: 55100601
5252 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 917939616
Aksjekapital: 306.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 01.09.1969
Foretakstype: AS
Tidligere navn: as th borge litho-overtrykk
Utvikling:
Omsetning  
  
0,59%
Resultat  
  
6000%
Egenkapital  
  
80,79%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.020.000 1.014.000 1.561.000 2.276.000 4.338.000
Resultat: 122.000 2.000 323.000 212.000 94.000
Egenkapital: -29.000 -151.000 -153.000 -459.000 -671.000
Regnskap for Borge Grafisk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.020.000 1.014.000 1.561.000 2.276.000 4.338.000
Driftskostnader -806.000 -916.000 -1.132.000 -1.936.000 -4.078.000
Driftsresultat 213.000 98.000 428.000 340.000 260.000
Finansinntekter 0 0 0 0 16.000
Finanskostnader -91.000 -96.000 -105.000 -128.000 -181.000
Finans -91.000 -96.000 -105.000 -128.000 -165.000
Resultat før skatt 122.000 2.000 323.000 212.000 94.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 122.000 2.000 323.000 212.000 94.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 210.000 252.000 64.000 79.000 103.000
Sum omløpsmidler 716.000 655.000 714.000 851.000 985.000
Sum eiendeler 926.000 907.000 778.000 930.000 1.088.000
Sum opptjent egenkapital -335.000 -457.000 -459.000 -765.000 -977.000
Sum egenkapital -29.000 -151.000 -153.000 -459.000 -671.000
Sum langsiktig gjeld 819.000 148.000 0 305.000 726.000
Sum kortsiktig gjeld 137.000 910.000 931.000 1.085.000 1.033.000
Sum gjeld og egenkapital 927.000 907.000 778.000 931.000 1.088.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.020.000 977.000 1.561.000 2.276.000 4.133.000
Andre inntekter 0 37.000 0 0 205.000
Driftsinntekter 1.020.000 1.014.000 1.561.000 2.276.000 4.338.000
Varekostnad -365.000 -448.000 -501.000 -911.000 -1.716.000
Lønninger -31.000 -104.000 -120.000 -313.000 -1.179.000
Avskrivning -41.000 -18.000 -15.000 -24.000 -74.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -329.000 -346.000 -437.000 -580.000 -1.044.000
Driftskostnader -806.000 -916.000 -1.132.000 -1.936.000 -4.078.000
Driftsresultat 213.000 98.000 428.000 340.000 260.000
Finansinntekter 0 0 0 0 16.000
Finanskostnader -91.000 -96.000 -105.000 -128.000 -181.000
Finans -91.000 -96.000 -105.000 -128.000 -165.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 122.000 2.000 323.000 212.000 94.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 16.000 20.000 23.000 29.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 157.000 183.000 44.000 56.000 74.000
Sum varige driftsmidler 157.000 183.000 44.000 56.000 74.000
Sum finansielle anleggsmidler 53.000 53.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 210.000 252.000 64.000 79.000 103.000
Varebeholdning 183.000 223.000 223.000 282.000 390.000
Kundefordringer 515.000 118.000 219.000 450.000 531.000
Andre fordringer 17.000 312.000 270.000 106.000 30.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 2.000 3.000 13.000 34.000
Sum omløpsmidler 716.000 655.000 714.000 851.000 985.000
Sum eiendeler 926.000 907.000 778.000 930.000 1.088.000
Sum opptjent egenkapital -335.000 -457.000 -459.000 -765.000 -977.000
Sum egenkapital -29.000 -151.000 -153.000 -459.000 -671.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 715.000 703.000 660.000 591.000
Sum langsiktig gjeld 819.000 148.000 0 305.000 726.000
Leverandørgjeld 116.000 169.000 179.000 224.000 189.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 14.000 20.000 29.000 116.000 99.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 6.000 21.000 84.000 154.000
Sum kortsiktig gjeld 137.000 910.000 931.000 1.085.000 1.033.000
Sum gjeld og egenkapital 927.000 907.000 778.000 931.000 1.088.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 579.000 -255.000 -217.000 -234.000 -48.000
Likviditetsgrad 1 5.2 0.7 0.8 0.8 1.0
Likviditetsgrad 2 3.9 0.5 0.5 0.6 0.6
Soliditet -3.1 -16.6 -19.7 -49.3 -61.7
Resultatgrad 20.9 9.7 27.4 14.9 6.0
Rentedekningsgrad 2.3 1 4.1 2.7 1.5
Gjeldsgrad -6.1 -3.0 -2.6
Total kapitalrentabilitet 2 10.8 5 36.5 25.4
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
 
Styre
NavnTittelAlder
Rune BorgeStyreleder53
Daniel René Borge FarestveitStyremedlem26
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Geir Borge7.7853
Rune Borge92.2253
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00