As Øylaks
Juridisk navn:  As Øylaks
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71279664
Fax: 71279072
6475 Midsund 6475 Midsund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 918020322
Aksjekapital: 1.530.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 22.03.1979
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Effektiv Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
8,05%
Resultat  
  
-39,59%
Egenkapital  
  
7,16%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 72.172.000 66.792.000 67.406.000 70.001.000 50.077.000
Resultat: 26.105.000 43.215.000 38.813.000 51.401.000 24.205.000
Egenkapital: 204.517.000 190.860.000 170.091.000 138.870.000 104.616.000
Regnskap for As Øylaks
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 72.172.000 66.792.000 67.406.000 70.001.000 50.077.000
Driftskostnader -48.349.000 -35.451.000 -36.371.000 -29.541.000 -27.783.000
Driftsresultat 23.821.000 31.341.000 31.036.000 40.460.000 22.294.000
Finansinntekter 4.155.000 14.182.000 8.557.000 12.181.000 11.350.000
Finanskostnader -1.872.000 -2.308.000 -781.000 -1.238.000 -9.439.000
Finans 2.283.000 11.874.000 7.776.000 10.943.000 1.911.000
Resultat før skatt 26.105.000 43.215.000 38.813.000 51.401.000 24.205.000
Skattekostnad -5.448.000 -7.507.000 -7.592.000 -10.147.000 -5.840.000
Årsresultat 20.657.000 35.709.000 31.221.000 41.254.000 18.365.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.472.000 17.300.000 18.118.000 19.923.000 12.193.000
Sum omløpsmidler 208.966.000 197.245.000 175.262.000 144.974.000 109.350.000
Sum eiendeler 225.438.000 214.545.000 193.380.000 164.897.000 121.543.000
Sum opptjent egenkapital 202.987.000 189.330.000 168.561.000 137.340.000 103.086.000
Sum egenkapital 204.517.000 190.860.000 170.091.000 138.870.000 104.616.000
Sum langsiktig gjeld 2.364.000 2.908.000 2.446.000 2.467.000 2.066.000
Sum kortsiktig gjeld 18.557.000 20.777.000 20.842.000 23.559.000 14.860.000
Sum gjeld og egenkapital 225.438.000 214.545.000 193.379.000 164.896.000 121.542.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 72.082.000 66.659.000 67.343.000 69.459.000 50.072.000
Andre inntekter 90.000 133.000 63.000 542.000 5.000
Driftsinntekter 72.172.000 66.792.000 67.406.000 70.001.000 50.077.000
Varekostnad -39.019.000 -29.885.000 -29.563.000 -23.866.000 -24.775.000
Lønninger -2.266.000 -2.345.000 -2.413.000 -2.637.000 -2.571.000
Avskrivning -1.157.000 -1.095.000 -990.000 -791.000 -628.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.156.000 -4.102.000 -3.159.000 -2.800.000 -3.307.000
Driftskostnader -48.349.000 -35.451.000 -36.371.000 -29.541.000 -27.783.000
Driftsresultat 23.821.000 31.341.000 31.036.000 40.460.000 22.294.000
Finansinntekter 4.155.000 14.182.000 8.557.000 12.181.000 11.350.000
Finanskostnader -1.872.000 -2.308.000 -781.000 -1.238.000 -9.439.000
Finans 2.283.000 11.874.000 7.776.000 10.943.000 1.911.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -7.000.000 -14.940.000 0 -7.000.000 -4.700.000
Årsresultat 20.657.000 35.709.000 31.221.000 41.254.000 18.365.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.649.000 1.542.000 1.203.000 267.000 267.000
Maskiner anlegg 495.000 2.892.000 982.000 1.394.000 1.231.000
Driftsløsøre 631.000 649.000 762.000 96.000 107.000
Sum varige driftsmidler 13.467.000 14.095.000 12.955.000 12.213.000 4.397.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.005.000 3.205.000 5.163.000 7.710.000 7.796.000
Sum anleggsmidler 16.472.000 17.300.000 18.118.000 19.923.000 12.193.000
Varebeholdning 7.910.000 11.264.000 9.004.000 8.867.000 8.976.000
Kundefordringer 9.000 13.923.000 14.185.000 14.215.000 10.000
Andre fordringer 1.571.000 256.000 3.966.000 3.323.000 2.102.000
Sum investeringer 113.462.000 64.921.000 86.840.000 41.566.000 51.121.000
Kasse, bank 86.013.000 106.880.000 61.267.000 77.004.000 47.140.000
Sum omløpsmidler 208.966.000 197.245.000 175.262.000 144.974.000 109.350.000
Sum eiendeler 225.438.000 214.545.000 193.380.000 164.897.000 121.543.000
Sum opptjent egenkapital 202.987.000 189.330.000 168.561.000 137.340.000 103.086.000
Sum egenkapital 204.517.000 190.860.000 170.091.000 138.870.000 104.616.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.364.000 2.908.000 2.446.000 2.467.000 2.066.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.364.000 2.908.000 2.446.000 2.467.000 2.066.000
Leverandørgjeld 1.647.000 1.901.000 3.268.000 1.048.000 2.055.000
Betalbar skatt 5.992.000 7.045.000 7.613.000 9.746.000 5.057.000
Skyldig offentlige avgifter 161.000 1.707.000 2.147.000 2.474.000 238.000
Utbytte -7.000.000 -14.940.000 0 -7.000.000 -4.700.000
Annen kortsiktig gjeld 3.757.000 3.124.000 7.814.000 3.291.000 2.810.000
Sum kortsiktig gjeld 18.557.000 20.777.000 20.842.000 23.559.000 14.860.000
Sum gjeld og egenkapital 225.438.000 214.545.000 193.379.000 164.896.000 121.542.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 190.409.000 176.468.000 154.420.000 121.415.000 94.490.000
Likviditetsgrad 1 11.3 9 8 6.2 7.4
Likviditetsgrad 2 10.8 9 8 5.8 6.8
Soliditet 90.7 8 8 84.2 86.1
Resultatgrad 3 46.9 4 57.8 44.5
Rentedekningsgrad 12.7 13.6 39.7 32.7 3.6
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 12.4 21.2 20.5 31.9 27.7
Signatur
27.11.2018
Prokurister
07.06.2006
IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Runar MisundStyreleder39
Ingmar MisundStyremedlem41
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Runar Misund50.0039
Ingmar Misund50.0041
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00