Fredin Eiendom As
Juridisk navn:  Fredin Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97536250
Rabben 2 Rabben 2 Fax: 74079808
7657 Verdal 7657 Verdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Verdal
Org.nr: 918733620
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 30.12.1975
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Berg Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
209,43%
Resultat  
  
101,75%
Egenkapital  
  
1,44%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 164.000 53.000 86.000 165.000 167.000
Resultat: 3.000 -171.000 15.000 99.000 86.000
Egenkapital: 212.000 209.000 343.000 331.000 287.000
Regnskap for Fredin Eiendom As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 164.000 53.000 86.000 165.000 167.000
Driftskostnader -148.000 -219.000 -70.000 -63.000 -75.000
Driftsresultat 16.000 -166.000 16.000 102.000 92.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -14.000 -6.000 -2.000 -3.000 -7.000
Finans -13.000 -5.000 -1.000 -2.000 -6.000
Resultat før skatt 3.000 -171.000 15.000 99.000 86.000
Skattekostnad 0 38.000 -3.000 -25.000 -23.000
Årsresultat 2.000 -133.000 11.000 74.000 63.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 384.000 374.000 357.000 355.000 370.000
Sum omløpsmidler 3.000 6.000 5.000 46.000 11.000
Sum eiendeler 387.000 380.000 362.000 401.000 381.000
Sum opptjent egenkapital 112.000 109.000 243.000 231.000 187.000
Sum egenkapital 212.000 209.000 343.000 331.000 287.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.000 5.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 176.000 171.000 17.000 65.000 91.000
Sum gjeld og egenkapital 388.000 380.000 363.000 401.000 381.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 1.000 0 0
Andre inntekter 164.000 53.000 85.000 165.000 167.000
Driftsinntekter 164.000 53.000 86.000 165.000 167.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -18.000 -18.000 -15.000 -15.000 -16.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -130.000 -201.000 -55.000 -48.000 -59.000
Driftskostnader -148.000 -219.000 -70.000 -63.000 -75.000
Driftsresultat 16.000 -166.000 16.000 102.000 92.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -14.000 -6.000 -2.000 -3.000 -7.000
Finans -13.000 -5.000 -1.000 -2.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -30.000 -30.000
Årsresultat 2.000 -133.000 11.000 74.000 63.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 35.000 35.000 0 0 0
Fast eiendom 313.000 326.000 341.000 355.000 370.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 37.000 13.000 16.000 0 0
Sum varige driftsmidler 349.000 339.000 357.000 355.000 370.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 384.000 374.000 357.000 355.000 370.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 11.000 11.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 6.000 5.000 35.000 0
Sum omløpsmidler 3.000 6.000 5.000 46.000 11.000
Sum eiendeler 387.000 380.000 362.000 401.000 381.000
Sum opptjent egenkapital 112.000 109.000 243.000 231.000 187.000
Sum egenkapital 212.000 209.000 343.000 331.000 287.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 3.000 2.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 175.000 165.000 0 0 47.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.000 5.000 3.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 2.000 24.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -30.000 -30.000
Annen kortsiktig gjeld 0 6.000 15.000 11.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 176.000 171.000 17.000 65.000 91.000
Sum gjeld og egenkapital 388.000 380.000 363.000 401.000 381.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -173.000 -165.000 -12.000 -19.000 -80.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.3 0.7 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0 0.3 0.7 0.2
Soliditet 54.6 5 94.5 82.5 75.3
Resultatgrad 9.8 -313.2 18.6 61.8 55.1
Rentedekningsgrad 1.1 -27.7 8 3 13.3
Gjeldsgrad 0.8 0.8 0.1 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 4.4 -43.4 4.7 25.7 24.4
Signatur
18.04.2012
FIRMAET TEGNES AV STYRETS FORMANN
ELLER AV TO STYREMEDLEMMER
I FORENING. BESTÅR STYRET AV ETT
MEDLEM, TEGNER DETTE MEDLEM
ALENE FIRMAET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Karstein Waldemar FredinStyreleder81
Erlend Olof FredinStyremedlem52
Turid Synnøve FredinStyremedlem80
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Turid Synnøve Fredin17.0080
Karstein Waldemar Fredin83.0081
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00