Sørbø Lars Magne Sivilarkitekt Mnal
Juridisk navn:  Sørbø Lars Magne Sivilarkitekt Mnal
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91382809
Ohlselia 8A Ohlselia 8A Fax:
3290 Stavern 3290 Stavern
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 970149112
Aksjekapital: -10.000 NOK
Etableringsdato: 20.02.1995
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 0 0 0
Resultat: 0 0 -60.000
Egenkapital: -10.000 -10.000 -10.000
Regnskap for Sørbø Lars Magne Sivilarkitekt Mnal
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader 0 0 -62.000
Driftsresultat 0 0 -62.000
Finansinntekter 0 0 2.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 2.000
Resultat før skatt 0 0 -60.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 0 0 -60.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler -10.000 -10.000 -10.000
Sum eiendeler -10.000 -10.000 -10.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital -10.000 -10.000 -10.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital -10.000 -10.000 -10.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 -62.000
Driftskostnader 0 0 -62.000
Driftsresultat 0 0 -62.000
Finansinntekter 0 0 2.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 0 0 -60.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0
Sum omløpsmidler -10.000 -10.000 -10.000
Sum eiendeler -10.000 -10.000 -10.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital -10.000 -10.000 -10.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital -10.000 -10.000 -10.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -10.000 -10.000 -10.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0
Soliditet 1 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet 6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00