Max Eiendom AS
Juridisk navn:  Max Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Bjørn Henningsen Chr. Jensens Vei 2 C/O Bjørn Henningsen Chr. Jensens Vei 2 Fax:
1390 Vollen 1390 Vollen
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 977524539
Aksjekapital: 802.729 NOK
Etableringsdato: 10.04.1997
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Union Investorservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-22,97%
Egenkapital  
  
62,17%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 8.186.000 10.627.000 7.142.000 9.328.000 45.731.000
Egenkapital: 54.953.000 33.886.000 23.240.000 16.029.000 78.269.000
Regnskap for Max Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -182.000 -74.000 -92.000 -180.000 331.000
Driftsresultat -182.000 -74.000 -92.000 -180.000 331.000
Finansinntekter 9.041.000 12.929.000 8.706.000 9.958.000 46.815.000
Finanskostnader -673.000 -2.227.000 -1.473.000 -449.000 -1.415.000
Finans 8.368.000 10.702.000 7.233.000 9.509.000 45.400.000
Resultat før skatt 8.186.000 10.627.000 7.142.000 9.328.000 45.731.000
Skattekostnad 0 18.000 69.000 -68.000 -20.000
Årsresultat 8.186.000 10.645.000 7.211.000 9.260.000 45.711.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 79.693.000 71.491.000 72.000.000 73.924.000 76.513.000
Sum omløpsmidler 8.247.000 2.342.000 3.199.000 7.376.000 1.842.000
Sum eiendeler 87.940.000 73.833.000 75.199.000 81.300.000 78.355.000
Sum opptjent egenkapital 35.303.000 27.117.000 16.471.000 9.260.000 29.381.000
Sum egenkapital 54.953.000 33.886.000 23.240.000 16.029.000 78.269.000
Sum langsiktig gjeld 32.650.000 39.650.000 51.918.000 65.087.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 338.000 297.000 40.000 184.000 67.000
Sum gjeld og egenkapital 87.941.000 73.833.000 75.198.000 81.300.000 78.356.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -182.000 -74.000 -92.000 -180.000 331.000
Driftskostnader -182.000 -74.000 -92.000 -180.000 331.000
Driftsresultat -182.000 -74.000 -92.000 -180.000 331.000
Finansinntekter 9.041.000 12.929.000 8.706.000 9.958.000 46.815.000
Finanskostnader -673.000 -2.227.000 -1.473.000 -449.000 -1.415.000
Finans 8.368.000 10.702.000 7.233.000 9.509.000 45.400.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -72.000.000 -63.431.000
Årsresultat 8.186.000 10.645.000 7.211.000 9.260.000 45.711.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 79.693.000 71.491.000 72.000.000 73.924.000 76.513.000
Sum anleggsmidler 79.693.000 71.491.000 72.000.000 73.924.000 76.513.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 13.000 17.000 1.782.000 0 0
Sum investeringer 1.857.000 1.857.000 1.115.000 1.063.000 1.115.000
Kasse, bank 6.377.000 467.000 301.000 6.313.000 727.000
Sum omløpsmidler 8.247.000 2.342.000 3.199.000 7.376.000 1.842.000
Sum eiendeler 87.940.000 73.833.000 75.199.000 81.300.000 78.355.000
Sum opptjent egenkapital 35.303.000 27.117.000 16.471.000 9.260.000 29.381.000
Sum egenkapital 54.953.000 33.886.000 23.240.000 16.029.000 78.269.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 18.000 87.000 20.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 32.650.000 39.650.000 51.918.000 65.087.000 20.000
Leverandørgjeld 4.000 0 0 12.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -72.000.000 -63.431.000
Annen kortsiktig gjeld 333.000 297.000 40.000 173.000 67.000
Sum kortsiktig gjeld 338.000 297.000 40.000 184.000 67.000
Sum gjeld og egenkapital 87.941.000 73.833.000 75.198.000 81.300.000 78.356.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.909.000 2.045.000 3.159.000 7.192.000 1.775.000
Likviditetsgrad 1 24.4 7.9 8 40.1 27.5
Likviditetsgrad 2 24.4 7.9 8 40.1 27.5
Soliditet 62.5 45.9 30.9 19.7 99.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.3 -0.1 21.8 33.3
Gjeldsgrad 0.6 1.2 2.2 4.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 10.1 17.4 11.5 12.0 60.2
Signatur
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
PROKURA HVER FOR SEG
HEGG KNUT MARTIN
HENNINGSEN BJØRN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Bjørn HenningsenStyreleder57
Vivian HenningsenStyremedlem52
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bjørn Henningsen100.0057
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00