Star Midt-Norge AS
Juridisk navn:  Star Midt-Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61263402
Grimstadvegen 13 Grimstadvegen 13 Fax: 62410688
6674 Kvisvik 6674 Kvisvik
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Tingvoll
Org.nr: 977564247
Aksjekapital: 400.000 NOK
Etableringsdato: 14.05.1997
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ole Enge Botten As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8,51%
Resultat  
  
-483,33%
Egenkapital  
  
-7,85%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.420.000 1.552.000 1.652.000 1.626.000 1.441.000
Resultat: -35.000 -6.000 -73.000 126.000 -41.000
Egenkapital: 399.000 433.000 440.000 513.000 387.000
Regnskap for Star Midt-Norge AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.420.000 1.552.000 1.652.000 1.626.000 1.441.000
Driftskostnader -1.455.000 -1.559.000 -1.724.000 -1.500.000 -1.483.000
Driftsresultat -35.000 -7.000 -73.000 126.000 -42.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Resultat før skatt -35.000 -6.000 -73.000 126.000 -41.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -35.000 -6.000 -73.000 126.000 -41.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 115.000 83.000 120.000 156.000 57.000
Sum omløpsmidler 290.000 539.000 389.000 448.000 543.000
Sum eiendeler 405.000 622.000 509.000 604.000 600.000
Sum opptjent egenkapital -1.000 33.000 40.000 113.000 -13.000
Sum egenkapital 399.000 433.000 440.000 513.000 387.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 189.000 69.000 91.000 213.000
Sum gjeld og egenkapital 405.000 622.000 509.000 604.000 600.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.420.000 1.552.000 1.652.000 1.626.000 1.441.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.420.000 1.552.000 1.652.000 1.626.000 1.441.000
Varekostnad -45.000 -47.000 -51.000 -30.000 -16.000
Lønninger 0 0 0 0 -61.000
Avskrivning -18.000 -6.000 -6.000 -6.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.392.000 -1.506.000 -1.667.000 -1.464.000 -1.401.000
Driftskostnader -1.455.000 -1.559.000 -1.724.000 -1.500.000 -1.483.000
Driftsresultat -35.000 -7.000 -73.000 126.000 -42.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -35.000 -6.000 -73.000 126.000 -41.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 100.000 38.000 45.000 51.000 57.000
Sum varige driftsmidler 100.000 38.000 45.000 51.000 57.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 45.000 75.000 105.000 0
Sum anleggsmidler 115.000 83.000 120.000 156.000 57.000
Varebeholdning 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Kundefordringer -5.000 1.000 1.000 1.000 10.000
Andre fordringer 6.000 19.000 6.000 0 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 278.000 509.000 372.000 437.000 382.000
Sum omløpsmidler 290.000 539.000 389.000 448.000 543.000
Sum eiendeler 405.000 622.000 509.000 604.000 600.000
Sum opptjent egenkapital -1.000 33.000 40.000 113.000 -13.000
Sum egenkapital 399.000 433.000 440.000 513.000 387.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 189.000 52.000 78.000 206.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 0 12.000 7.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 6.000 6.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 189.000 69.000 91.000 213.000
Sum gjeld og egenkapital 405.000 622.000 509.000 604.000 600.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 284.000 350.000 320.000 357.000 330.000
Likviditetsgrad 1 48.3 2.9 5.6 4.9 2.5
Likviditetsgrad 2 46.7 2.8 5.5 4.9 2.6
Soliditet 98.5 69.6 86.4 84.9 64.5
Resultatgrad -2.5 -0.5 -4.4 7.7 -2.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.4 0.2 0.2 0.6
Total kapitalrentabilitet -8.6 -1.1 -14.3 20.9 -6.8
Signatur
01.12.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
01.12.2011
PROKURA HVER FOR SEG:
EINAR ENGEN
PER INGE MARIDAL
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Einar EngenStyreleder59
Svanhild EngenStyremedlem58
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ese Invest AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00