Nordiske Industriovner AS
Juridisk navn:  Nordiske Industriovner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62572200
Stensrudvegen 9 Stensrudvegen 9 Fax: 62572552
2335 Stange 2335 Stange
Fylke: Kommune:
Innlandet Stange
Org.nr: 921541716
Aksjekapital: 108.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 15.04.1969
Foretakstype: AS
Revisor: Sandberg Revisjon AS
Regnskapsfører: Stange Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
35,89%
Resultat  
  
1720,59%
Egenkapital  
  
33,7%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.967.000 5.127.000 5.802.000 8.846.000 12.316.000
Resultat: 551.000 -34.000 129.000 1.488.000 855.000
Egenkapital: 1.722.000 1.288.000 1.322.000 1.222.000 688.000
Regnskap for Nordiske Industriovner AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.967.000 5.127.000 5.802.000 8.846.000 12.316.000
Driftskostnader -6.396.000 -5.137.000 -5.644.000 -7.357.000 -11.448.000
Driftsresultat 571.000 -10.000 158.000 1.490.000 867.000
Finansinntekter 27.000 18.000 33.000 24.000 13.000
Finanskostnader -47.000 -42.000 -62.000 -26.000 -25.000
Finans -20.000 -24.000 -29.000 -2.000 -12.000
Resultat før skatt 551.000 -34.000 129.000 1.488.000 855.000
Skattekostnad -116.000 0 -29.000 -354.000 -263.000
Årsresultat 435.000 -34.000 100.000 1.134.000 592.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.000 63.000 106.000 127.000 161.000
Sum omløpsmidler 3.678.000 3.166.000 3.011.000 3.798.000 3.043.000
Sum eiendeler 3.704.000 3.229.000 3.117.000 3.925.000 3.204.000
Sum opptjent egenkapital 1.614.000 1.180.000 1.214.000 1.114.000 580.000
Sum egenkapital 1.722.000 1.288.000 1.322.000 1.222.000 688.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 40.000 190.000
Sum kortsiktig gjeld 1.982.000 1.941.000 1.795.000 2.663.000 2.326.000
Sum gjeld og egenkapital 3.704.000 3.229.000 3.117.000 3.925.000 3.204.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.967.000 5.127.000 5.802.000 8.846.000 12.316.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.967.000 5.127.000 5.802.000 8.846.000 12.316.000
Varekostnad -4.100.000 -2.982.000 -3.368.000 -5.552.000 -8.941.000
Lønninger -1.197.000 -1.076.000 -1.142.000 -843.000 -1.069.000
Avskrivning -35.000 -36.000 -37.000 -44.000 -42.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.064.000 -1.043.000 -1.097.000 -918.000 -1.396.000
Driftskostnader -6.396.000 -5.137.000 -5.644.000 -7.357.000 -11.448.000
Driftsresultat 571.000 -10.000 158.000 1.490.000 867.000
Finansinntekter 27.000 18.000 33.000 24.000 13.000
Finanskostnader -47.000 -42.000 -62.000 -26.000 -25.000
Finans -20.000 -24.000 -29.000 -2.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -600.000 -542.000
Årsresultat 435.000 -34.000 100.000 1.134.000 592.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 20.000 55.000 91.000 104.000 131.000
Sum varige driftsmidler 20.000 55.000 91.000 104.000 131.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 8.000 15.000 23.000 30.000
Sum anleggsmidler 26.000 63.000 106.000 127.000 161.000
Varebeholdning 792.000 893.000 795.000 581.000 710.000
Kundefordringer 570.000 548.000 1.195.000 1.348.000 1.285.000
Andre fordringer 30.000 40.000 30.000 40.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.286.000 1.685.000 991.000 1.829.000 1.042.000
Sum omløpsmidler 3.678.000 3.166.000 3.011.000 3.798.000 3.043.000
Sum eiendeler 3.704.000 3.229.000 3.117.000 3.925.000 3.204.000
Sum opptjent egenkapital 1.614.000 1.180.000 1.214.000 1.114.000 580.000
Sum egenkapital 1.722.000 1.288.000 1.322.000 1.222.000 688.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 40.000 190.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 40.000 190.000
Leverandørgjeld 214.000 199.000 142.000 673.000 333.000
Betalbar skatt 116.000 0 29.000 354.000 263.000
Skyldig offentlige avgifter 281.000 358.000 312.000 328.000 147.000
Utbytte 0 0 0 -600.000 -542.000
Annen kortsiktig gjeld 1.370.000 1.383.000 1.312.000 708.000 1.041.000
Sum kortsiktig gjeld 1.982.000 1.941.000 1.795.000 2.663.000 2.326.000
Sum gjeld og egenkapital 3.704.000 3.229.000 3.117.000 3.925.000 3.204.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.696.000 1.225.000 1.216.000 1.135.000 717.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.6 1.7 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 1.5 1.2 1.2 1.2 1.1
Soliditet 46.5 39.9 42.4 31.1 21.5
Resultatgrad 8.2 -0.2 2.7 16.8 7.0
Rentedekningsgrad 12.1 -0.2 2.5 57.3 35.2
Gjeldsgrad 1.2 1.5 1.4 2.2 3.7
Total kapitalrentabilitet 16.1 0.2 6.1 38.6 27.5
Signatur
20.05.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
20.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Dag BækkedalStyreleder66
Marianne SvenskerudStyremedlem59
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Dag Bækkedal100.0066
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00